Is ons van mistieke herkoms?

Die Vlaamse Hugenote

WAARSKYNLIKE HUGENOTE
NIE DEEL VAN
~1688-GROEP NIE

REGISTER VAN VERMOORDES:
PIET RETIEF EN SY GESELSKAP

REGISTER VAN VERMOORDES:
BLAAUWKRANS- EN BOESMANS-RIVIERE

Alfonso Smuts
- beeldhouer

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het  aan die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838

REGISTER VAN VOORTREKKER-
STAMMOEDERS

REGISTER VAN
HUGENOTE-VANNE

REGISTER VAN VOORTREKKER-
STAMVADERS

JOHANNES GERHARDUS
BORMAN

VERSPREIDING VAN
VOOROUERGENE

SKILDER-POORT NA
ONS VOOROUERS


 

Is ons van mistieke herkoms?

 

Helena Liebenberg

Voordrag gelewer op 27 Oktober 2012  tydens
AJV, Hugenote-Vereniging, Franschhoek

 

Geagte Dames en Here

Dit is vir my ’n baie groot voorreg om u vanuit my Hugenote-moederlyn van Du Plessis en Malan vanoggend te mag toespreek. My moederlyn-DNS plaas my in die Dordogne-gebied in Suid-Frankryk en my geslagtelange doopname Helena Catharina verskyn volgens prof. Brian Sykes se Seven Daughters of Eve langs mekaar in dieselfde gebied in Wes-Europa. Prof. Sykes is wêreldbekend vir sy DNS-navorsing. Heelwat van die plekke op vanoggend se terugreis het ek as kind en jongmens besoek, maar die insig het eers veel, veel later gekom.

Inleidend

Ek nooi u om saam met my die grootse en goddelike roosvensters van die verre verlede wyd oop te maak en in die ligstrale wat inskyn op die kosbare kaart van herinnering die oneindig moeilike en moeisame roete van ons voorouers deur die eeue te volg. Want die verhaal wat ek u wil vertel, is ’n stamboomverhaal en begin by die begin: 2 000 jaar gelede aan die kruis op Gólgota.

Waarom so ver terug in die verlede? Want met al die inligting tot my beskikking, het die volgende gedagte by my begin posvat: Dalk is dit net moontlik dat van ons as Hugenote-nakomelinge se herkoms deur die wingerdranke van die tyd teruggelei kan word na dié Een wat gesê het: “Ek is die wingerdstok, Julle die lote” (Johannes 15:5). Is dit dalk moontlik? Wat ’n onuitspreeklike groot eer sal dit nie vir my wees nie! Maar u kan self besluit, want ek gaan in my menslike ontoereikendheid vir u ’n goddelike verhaal vertel soos dit vir my ontvou het uit gegewens uit die Bybel en gedane navorsing deur o.a. geskiedkundiges, argeoloë, genealoë, en kerkhistorici, en gesteun deur antieke geskrifte en argeologiese vondse.

 

Lees nou verder...

 


 

Die Vlaamse Hugenote

 

C.A.M. de Vleeschauwer

 

1. FRANKRYK, GISTER EN VANDAG

Frankryk soos ons dit vandag ken, is die produk van ’n voortdurende politiek van gebiedsuitbreiding deur die drie opeenvolgende Franse koningshuise: die Capetingers, die Valois en die Bourbons voortgesit deur die Jacobyne van die Franse Rewolusie en Napoleon I.

Vanuit die Ile de France, die hartland rondom Parys, het die konings deur huwelike, oorloë en kuiperye hul mag oor steeds groter dele van die land uitgebrei. Buite hierdie kern het Baske, Bretoene, Normandiërs, Vlaminge, Boergondiërs, Savojards en Occitade gewoon: volksgroepe wat tot vandag toe deur hul taal of gebruike, hul tradisies of hul kultuur van mekaar verskil.

Baie van hierdie volkere het eeuelank vry en onafhanklik onder hul eie feodale, regionale adel in hul stede en dorpe gewoon. Die Franse konings het in hul veroweringspolitiek hierdie gebiede ’n betreklike kulturele vryheid gelaat maar ’n steeds groter wordende administratiewe sentralisasiepolitiek gevoer. Gevolglik het die inwoners wel onder die gesag van die koning gestaan, maar hulle kon, binne hul eie gemeenskappe, hul tradisionele lewe voortsit. Hulle was dus onderdane van die koning, maar geen Franse nie.

Die Franse Rewolusie se Jacobyne, met hul obsessie van “la France une et indivisible” het aan hierdie etniese en kulturele verskeidenheid ’n einde probeer maak.

Hulle het Parys met Frankryk vereenselwig en Frans tot die enigste taal van die administrasie, die leër en die skole verklaar en so probeer om nasie en staat een te maak.

Dit het tot opstande teen die republikeinse Jakobyne gelei maar in naam van “Vryheid, Gelykheid en Broederskap” het die Rewolusie in bloedige burgeroorloë die eeue-oue vryhede van die gemeenskappe binne die Franse gebied vernietig.

Parys het Frankryk geword.

 

Lees nou verder...

 

 


 

WAARSKYNLIKE HUGENOTE
NIE DEEL VAN ~1688-GROEP NIE

Onttrek deur Helena Liebenberg uit Pama: Groot Afrikaanse Familienaamboek
[Opm.: Doopname en eggenote(s) Frans en mntl. aanduiding van Hugenootskap]

 

Lees nou verder...

 


 

REGISTER VAN VERMOORDES:

PIET RETIEF EN SY GESELSKAP

6 FEBRUARIE 1838

Ondertekening van Traktaat tussen Dingaan en Retief

(Fresko van Italiaanse marmer, Voortrekkermonument)

 

1.

Pieter Retief, senior, Hoof

2.

Pieter Retief, junior

3.

Abraham Greyling [kmdt.]

4.

Pieter Meyer [kmdt.]

5.

Johannes Beukes, Cornelius seun

6.

Marthinus Oosthuysen

7.

Johannes Oosthuysen, M. seun

8.

Christiaan van Schalkwyk

9.

Johannes Scheepers, F. seun

10.

Gerrit Scheepers

11.

Stephanus Scheepers

12.

Marthinus Scheepers, S. seun

13.

Willem Basson

14.

Jan Roberts [Robberts]

15.

Isaak Roberts [Robberts]

16.

Barend Oosthuysen

17.

Jacobus Oosthuysen, P. seun

18.

Piet Jordaan

19.

Piet Klopper

20.

Balthazar Klopper

21.

Lucas Cornelis Klopper

22.

Coenraad Christoffel Klopper

23.

Jan de Wet, Jacobus seun

24.

Hendrik deWet, Piet seun

25.

Jacobus Hugo, Piet seun

26.

Johannes Breet

27.

Piet Breet

28.

Hercules Malan

29.

Reynier Grobbelaar, M. seun

30.

Hendrik Labuscagne, senior

31.

Jacobus de Klerk, Jacobus seun

32.

Johannes de Klerk

33.

Abraham de Klerk

34.

Jan Classen

35.

Pieter Taute

36.

Jacobus Opperman, J. seun

37.

[J.] Opperman

38.

Stephanus Smit

39.

Stephanus Janse van Vuren

40.

Gert Visagie

41.

Frans Labuscagne

42.

Matthys de Beer

43.

Stephanus de Beer

44.

Joachim Botha

45.

Dirk Aucamp

46.

Matthys Pretorius, J. seun

47.

Jan Pretorius, J. seun

48.

Thys Pretorius, M. seun

49.

Marthinus Pretorius, M. seun

50.

F. Pretorius

51.

Marthinus Esterhuysen

52.

Samuel Esterhuysen

53.

Pieter Cilliers

54.

Barend van den Berg

55.

Piet van den Berg

56.

Jacobus Joosten

57.

P. van den Berg, J. seun

58.

Charl Maré

59.

Pieter Breet, J. seun

60.

Barend Johannes Liebenberg

61.

Daniel Liebenberg, B. seun

62.

Jacobus Hattingh

63.

Christiaan de Beer

64.

Jan de Beer

65.

Gerrit Bothma

66.

Johannes van der Merwe

67.

Andries van Dyk

68.

Gerrit Bothma, L. seun

69.

Hermanus [Fourie]

70.

Christiaan Bredenbag

[71.

T. Holstead]

 

Ook ongeveer 30 agterryers en bediendes

 

 

 

(Uit: A. Dreyer. 1929. Die Kaapse Kerk en die Groot Trek. Kaapstad.

 

[...] bygevoeg uit Gedenksteen hieronder

 

 

 

 

(Foto’s verkry van dr. Leon Oberholster se webblad: http://www.groottrek.co.za)


 

REGISTER VAN VERMOORDES:

BLAAUWKRANS- EN BOESMANS-RIVIERE

16 FEBRUARIE 1838

 

 

Tapisserie van moorde, Voortrekkermonument, Pretoria

 

"In dieselfde blad van 9 Augustus 1838 vervolg Mnr. Boshof sy belangrike brief. Hier gee hy die name van die burgers, asook die getal vrouens en kinders en bediendes wat by die slag te Blaauwkrans- en Boesmans-riviere deur die Zulus vermoor is. Hierdie lys het hy met moeite verkry, daar g’n gereelde opgawe gemaak was nie.

 

Name van Manne

Getal van Vermoordes

 

Man

Vrou

Kind

 

 

 

 

Pieter Liebenberg (ontkom)

0

1

0

Wynand Bezuidenhout, sen.

1

1

6

Roelof Botha

1

1

0

Daniel Bezuidenhout (ontkom)

0

1

1

Weduwee Frans Smit

0

1

0

Adriaan Rossouw het een kind wat 30 wondeontvang en tog herstel het, nagelaat

1

1

4

Willem Jacobs, J. seun. Sy vrou het 22 wonde ontvang en tog herstel

1

0

6

Jacobus Coetzee, sen.

1

0

6

Piet du Preez (wat jagtende was)

0

1

7

Nicolaas Grobbelaar (wat jagtende was)

0

1

4

Stephanus Grobbelaar(het 2 kinders nagelaat)

1

1

2

Jan Roos

1

1

2

Jan Roos, P. seun

1

1

2

Charl Roos

1

1

3

Laurens Erasmus

1

1

5

Jan Joubert

1

1

2

Willem Wagenaar

1

1

4

Josias van den Berg (2 kinders nagelaat)

1

1

4

Christiaan de Beer

1

1

3

Sacharias de Beer

1

1

5

Piet de Wet, sen.

1

1

7

Weduwee Frederich Oosthuysen

0

1

6

Hendrik Loggenberg

1

1

0

Hendrik Loggenberg, jun.

1

1

3

Cornelis van Zyl

1

1

3

Joachim Prinsloo (’n swaar gewonde dogter nagelaat)

1

1

7

Frederik Kromhout

1

1

1

Andries Bester

1

1

6

Weduwee Cloete

0

1

0

Michiel Grobbelaar

1

1

4

Laurens Klopper

1

1

2

Louw Bothma (’n wewenaar)

1

0

1

Frans van Wyk

1

1

4

Louw Bothma, sen.

1

1

0

Abraham Bothma

1

1

6

Jan Botha (wewenaar, een kind nagelaat)

1

0

4

Stephanus de Beer

1

1

6

Willem van der Merwe, J. seun

1

1

8

Marthinus v.d. Merwe, J. seun

1

1

0

Gerrit Engelbrecht, G. seun

1

1

1

Willem Engelbrecht

1

1

2

Gert Engelbrecht (wewenaar)

1

0

4

Jan Botha

1

1

0

Abram Joubert, sen.

1

1

2

Johannes de Beer, C. seun

0

0

2

David Viljoen, J. seun

1

1

3

Weduwee Joseph van Dyk

0

1

0

Weduwee Loggenberg

0

1

0

Christiaan Loggenberg, C. seun

1

1

2

 

Die volgende is die vrouens en kinders van die Burgers wat in Dingaan’s Kraal vermoor is:

 

Name van Manne

Getal van Vermoordes

 

Man

Vrou

Kind

 

 

 

 

Stephanus de Beer

0

1

5

Barend Johannes Liebenberg

0

1

3

Daniel Liebenberg, B. seun

0

1

0

Jacobus Hattingh

0

1

4

Christiaan de Beer

0

1

3

Jan de Beer

0

1

2

Gerrit Bothma

0

1

1

Johan van der Merwe

0

1

4

Andries van Dyk (1 kind nagelaat)

0

1

10

Gerrit Bothma, L. seun

0

1

4

Hermanus Fourie

0

1

2

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

Manne

[39]

[54]

[188]

Vrouens

[54]

 

 

Kinders

[188]

 

 

 

[281]

 

 

Bediendes, insluitende Zulu veewagters

 

 

 

met famielies, ongeveer

250”

 

 

Groottotaal:

[531]

 

 

 

(Dreyer: bl. 191-192 met verbeterde totale bereken volgens bg. lys vermoordes)

 


 

Bron

Dreyer, A. 1929. Die Kaapse Kerk en die Groot Trek. Kaapstad.

 


 

Alfonso Smuts  – beeldhouer

deur Leon, Morné en Crystelle Smuts

 

Veral bekend vir sy “Die Kaalvoetvrou”, ’n een-en-’n-half maal
lewensgrootte standbeeld van ’n Voortrekkervrou wat die woorde:

Ons trek eerder k
aalvoet oor die Drakensberge” (as om weer
verkneg te word) verbeeld

 

 

Die beeldhouer Alfonso Smuts

Gebore:     13 Februarie 1918 in Fouriesburg

Oorlede:    11 April 1985 in Bethlehem

 

As kind speel hy van  kleins af gereeld met klei en verwerf die “Eerste prys vir kleiwerk” op die ouderdom van ses jaar.  Hierdie “kleigoedmaak”, veral van diere, in sy vormingsjare het van vroeg af al sy kunstalente laat ontluik.

 

Foto: Alfonso Smuts voor sy ateljee in Clarens met ’n marmer- beeldjie van ’n skaapooi en haar lammetjie.

 

 

’n Beeldhouer van lewensgrootte en kleiner bors- en standbeelde van  familie, vriende, Afrikanerleiers en diere. Hy het veral in sy eie ingevoerde homogene, spierwit “Biancopie” Carrara-marmer gewerk. Van sy werke is in brons gegiet. Verder het hy beelde en reliëfwerke in verskillende soorte hout gekerf. Sy kreatiwiteit het ook uitdrukking gevind in grafiese vorme soos sketse, en die skryf van ongepubliseerde kortverhale.

 

 

Kunsstudies en ’n eerste loopbaan in Suid-Afrika (1913-1948)

 

Na matriek in Fouriesburg tree hy in diens van die Staatsdiens in die Witwatersrand-Pretoria-gebied en in Nylstroom. Gelyktydig hiermee bestudeer hy staatsreg en Romeins-Hollandse reg. Sy studies word egter baie benadeel deur vele verplasings aan die Rand en in Pretoria. Na diens in die hof op Nylstroom onder landdros Kikulus, het hy uiteindelik die Ontvanger van Inkomste geword vir dieselfde distrik.

 

Tydens sy staatsdiensjare het Alfonso Smuts gedurig geleenthede benut om homself as kunstenaar te verbeter. Hy besoek die Johannesburgse Tegniese Kollege vir boetseer- en gipswerk, wat sy kunstalente veral in die rigting van beeldhouer stuur. Na verplasing het hy by die Pretoriase Tegniese Kollege aangemeld vir onderrig deur onder meer die Suid-Afrikaanse beeldhouer Anton van Wouw. Van Wouw het sy beeldhoubeitels aan Alfonso geskenk. Hier ontmoet hy ook vir Fanie Eloff, ’n Suid-Afrikaanse beeldhouer bekend vir sy borsbeelde van Afrikanerleiers, dansers en atlete.

 

Gedurige verplasings deur sy werkgewers belemmer egter deurlopende studies in die kunste. In 1948 bedank hy uit die Staatsdiens om voltyds as professionele beeldhouer opgelei te word.

 

 

Studies en opleiding as professionele beeldhouer in Europa (1948-1951)

 

België: By die koninklike Akademie van Antwerpen word hy onderrig in die tegnieke van modellering in klei, houtsnee en gips.

 

Oostenryk: In Salzburg bestudeer hy die anatomie van mense- en diereliggame wat hy daar implementeer in sy opleiding in houtsneewerk. Hierdie werke weerspieël die korrekte anatomiese proporsies van sy modelle, wat die kunstenaar se realisme in sy latere werke grondves.

 

Italië: Hy ontvang 18 maande lank akademiese onderrig in beeldhou aan die akademie in Carrara. Hy werk tussendeur in ’n privaat beeldhou-ateljee ter wille van selfonderhoud. Vir sy eie anatomiestudies het hy houtbeeldjies gemaak, wat skelet aan die een kant en spiere aan die ander kant toon – een elk van ’n mens, ’n perd en ’n koei. Dit het ’n verpligte deel van die leerplan by die akademie geword. In Italië ontmoet hy die beeldhouer Fontana, wat die bronsperdegroep vir die Victor Emmanuel Monument in Rome gemaak het.

 

Frankryk: Hy sluit sy oorsese studies af aan die ‘Academie Julien’ in Parys waar Toulouse Lautrec ook onderrig ontvang het.

 

Besoeke aan ander Europese lande: Lande wat hy tussendeur besoek, is Duitsland, Nederland, Switserland, Engeland en Skotland. Tydens hierdie besoeke ontmoet hy verskeie vooraanstaande kunstenaars, soos Jozef Thorak in Oostenryk.

 

 

Profiel

 

Die lewensgetroue realisme van sy beeldhouwerke is begrond deur sy bestudering van die anatomie van mense- en diereliggame, wat hy in Oostenryk gedoen het. Sy kontak met bekende Suid-Afrikaanse beeldhouers soos Anton van Wouw en Fanie Eloff, asook met skilders soos H.W. Coetzer, het hierdie realisme by hom gestimuleer en uitgebou. Hy is verder beïnvloed deur die beeldhouers wat hy in Europa ontmoet het.

 

Beeldhou-ateljees deur Alfonso Smuts bedryf

1951 – 1964:  Kerkstraat, Wakkerstroom

1965 – 1978:  “Ou Werf”, Clarens

1978 – 1985:  “Luglyn”, Bethlehem

 

Uitstallings

1981:  Kunsuitstalling by die Tingeling-kleuterskool te Bethlehem.

1982: Uitstalling van ’n aantal van sy bronswerke in Potchefstroom in ’n privaat woonhuis.

 

Openbare opdragte in Suid-Afrika

 • Lewensgrootte standbeelde van  pres. M.W. Pretorius  en Dirk Uys op die NG Kerk-terrein van Wakkerstroom. Onthul tydens die dorp se eeufees in 1959. Medium: Wit Carrara-marmer. Opdraggewer: Plaaslike stadsraad.

 • Lewensgrootte borsbeeld (1960) van Casparus de Coligny in die voorportaal van die Hoërskool Coligny.  Medium: Wit Carrara-marmer. Opdraggewer: Plaaslike stadsraad.

 • ’n Een-derde lewensgrootte standbeeldmodel van ’n “Moedige Boerestryder” (uiteindelik in brons gegiet) was een van die voorleggings wat die Gedenkkommitee oorweeg het vir ’n vredesmonument by Vereeniging. (Die ontwerp van Coert Steynberg is aanvaar en in 1961 onthul.)

 • Lewensgrootte standbeelde van twee spelende dogters wat hande wyd vashou terwyl ’n fontein water tussen hulle arms spuit. Medium: Brons. Opdraggewer: Die stadsraad van Kempton Park (1963) vir die dorp se Inid Wengelpark.

 • Die Kaalvoetvrou, ’n een-en-’n-half maal lewensgrootte standbeeld van ’n Voortrekkervrou met ’n kappie. In 1977 onthul deur mnr. Fanie Maree op sy plaas in die Retiefspas naby Kerkenberg, suid van Harrismith. Opdraggewer: Vrystaatse Voortrekkers. Medium: Brons. (Die eerste Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika, mnr. C.R. Swart, het die wydingsrede tydens hierdie onthulling gelewer.)

 • 'n Lewensgrootte borsbeeld van “Die Onbekende Boerekryger” (1979), wat deur die Vrystaatse Voortrekkers op Afrika-kop, (10 km buite Kestell op pad na Harrismith), opgerig is. Medium: Brons.

 • ’n Lewensgrootte standbeeld van ’n steenbokkie (1981) met een voorpootjie gelig. Ingang  van die Drakensberg Koöperasie (opdraggewer), Bethlehem. Medium: Brons.

 

Verwysings

 • FAK onder redaksie van Swart, M.J., et al.  1989. Afrikanerbakens. Kaapstad: Nasionale Boekbindery. Die kaalvoetvroubeeld word beskryf onder “Voortrekkervroue”, pp. 256-258.

 • Internet (2005):  http://www.voortrekkermon.org.za/VTMAfrikaans/Kerkenberg.htm.

 • Van Bart, M. Kerkenberg-erfenisterrein deur VTM oorgeneem.  Die Burger, 21 Desember 2002.

 • ’n Verslag oor die geskiedenis wat die Kaalvoetvroubeeld uitbeeld met vermelding van die beeldhouer.

 • Ogilvie, G. 1988. The dictionary of South African painters and sculptors. Johannesburg: Everard Read

 

’n Onverwesenlikte ideaal van Alfonso Smuts en sy vrou Nina

Die duplisering van die huis waarin die eertydse President van die Zuid-Afrikaanse Republiek, Paul Kruger, in Clarens, Switerland gewoon het, op “Ou Werf” in Clarens (Vrystaat).  Hierdie ideaal was egter nie lewensvatbaar gedurende 1960-1965 nie.

 


 

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het  aan
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838

(verkorte oorname met dank uit Leon Oberholster se Die Groot Trek-webblad)

 

Skildery van die Slag van Bloedrivier deur W.H. Coetzer

 

Aucamp, Pieter J.

 

Badenhorst, Casper H. (jr.)

Badenhorst, Dirk S.P.

Badenhorst, Hendrik

Badenhorst, Petrus J.

Bantjes, Jan Gerritze

Beneke, Johannes P.

Bester, Barend J.

Bester, Lourens R.

Bester, Paul M.

Bezuidenhout, Daniel P.

Biddulph, Thomas J.?

Bierman, Izak

Biggar, Alexander H.

Bornman, Johannes J.

Boshoff, Jan/Jakobus

Botes/Bodis, Barend H.

Botes, David P.

Botha, Ernst A.L.

Botha, Hendrik J.

Botha, Johannes C.

Botha, Jan

Botha, Lourens R.

 

Botha, Petrus J.

Botha, Philip R.

Botha, T.F.

Botha, Theunis L.

Botha, Willem A.

Bothma, Carel A.

Bothma, Daniel

Breet, David

Breytenbach, Christiaan J.

Breytenbach, Izaak J.

Breytenbach, Jacob C.

Breytenbach, Johan H.

Breytenbach, Johannes J.

Bronkhorst, Johannes Jacob

Bronkhorst, Johannes Jacobus

Bronkhorst, Samuel J.

Bruwer, Eduard C.D.

Bruwer, Hans

Bruyn, Piet

Buitendagh, Carel H.

Buitendagh, Carel H.

Burger, Jacobus J. (jr.)

Burger, S.W.?

Buys, Piet (Petrus)

 

Celliers, Charl A.

Claassens/Klaassen Christiaan C.

Claassen, Petrus C.

Coetzee, Cornelis J.S.

Coetzer, Johannes J.

Coetzer, Phillippus J.

Coetzer, Thys

Combrink, Gerhardus H.J.

Cowie, William (veldkornet)

Cronje, Abraham M.

Cronje, Pieter

 

Dannhauser, Thomas R.

Davel, Henning J.

Davel, Jan

De Beer, Abraham C.S.

De Beer, Arnoldus S.

De Beer, Christiaan M. (sr.)

De Beer, Jan C.

De Beer, Jan M.

De Beer, Johan A.

De Beer, Matthys C.

De Beer, Stephanus A. (sr.)

De Beer, Zacharias J.

De Beer, Zacharias

De Bruyn, Piet

De Clerck, Abraham J.

De Clercq, Barend J.

De Clercq, Christiaan L.

De Clercq, Jacob

De Jager, Frederick J.

De Jager, Izak J.

De Jager, Johannes W.

De Jager, Lodewyk P.

De Lange, Adriaan D. (jr.)

De Lange, Johan H. (kommandant)

De Lange, Robertus B.

De Meyer, Jacobus P.

De Wet, J.C. (Kootjie)

De Wet, Jan E.

De Wet, N.K.

De Wet, Pieter R.

De Winnaar, Carel S.

Dreyer, Christiaan L. (sr.)

Dreyer, Fs.

Dreyer, Izak

Dreyer, Js

Dreyer, Roelof P.G.

Du Plessis, Francois J.

Du Plessis, Jan/Johannes (veldkornet)

Du Plessis, Jan A.

Du Plessis, Pieter

Du Plooy, Cornelis M.

Du Plooy, Cornelis W.

Du Plooy, Dirk W.

Du Plooy, Hendrik

Du Plooy, Willem F.

Du Preez, Pieter D.

Du Preez, Roelof J.

Dysel, Frederik F.

 

Engelbrecht, Adriaan S.

Engelbrecht, Eduard J.

Engelbrecht, Gerhardus J.

Engelbrecht, Hermanus Hsn

Engelbrecht, Hermanus (H  jong)

Engelbrecht, Johannes C.

Engelbrecht, Johannes H.

Enslin, Johannes J.

Erasmus, Antonie P.

Erasmus, Barend C.

Erasmus, Cornelis J.

Erasmus, Daniel E.

Erasmus, Hans (J.J.)

Erasmus, Jacobus L.C.

Erasmus, Louw

Erasmus, Petrus E.

Erasmus, Stephanus P. (kommandant)

Esterhuizen, Jan C.

 

Ferreira, Marthinus S.

Fick, Hendrik J.

Fourie, Christiaan E.

Fourie, Dirk

Fourie, Hermanus N.

Fourie, Philippus J.

Fourie, Piet J.

 

Garden, kapt.?

Geer, Jan

Geers, Carel F.C.

Giezing, Friedrich

Gouws, Daniel

Gouws, Jacob J.

Gouws, Jacob M.

Gouws, Marthinus G.

Gouws, Pieter J.

Greyling, Jan C.

Grobler, Nicolaas

Grobler, Nicolaas J.

Grove, Hermanus G.

 

Hamman, Jacobus J. (de oude)

Hammes/Hamers, Pieter J.

Hatting, Christiaan J.

Hatting, Francois M.

Hatting, Johannes D.?

Hattingh, Johannes H.

Herbst, Marthinus J.H.

Herbst, M.J.H. Hsn

Heydenreich, Cornelis F.

Human, Petrus G.

 

Jacobs, Gabriel G.N.

Jacobs, Jan H.

Jacobs, Pieter Daniel (kommandant)

Janszen, Willem J.

Johnston, J.

Jordaan, Willem

Joubert, Abraham B.

Joubert, Gideon

Joubert, Jan C. (Jacobus seun)

Joubert, Jan (jr.)

Joubert, Josua F.

Joubert, Petrus J. (sr.)

Joyce, Robert

 

Kemp, Gerhardus P.

Kemp, Jacobus F.

Kemp, Petrus J.

Klopper, Hendrik B.

Klopper, Jacobus M.L.

Koekemoer, C.

Koekemoer, Gerhardus P.

Koekemoer, Joachim M.

Koekemoer, Marthinus ?

Kritzinger, Lewis

Kruger, Jan

Kruger, Pieter E.

Kruger, P.J.

Kruger, Theunis J.

 

Laas, Cornelis J.

Laas, Matthys P.

Labuschagne, Casper J.

Labuschagne, Jan Harm

Labuschagne, Johannes P.

Labuschagne, Willem A.

Landman, Jan/Johan K.P. (sr.)

Landman, Johannes A.

Leech

Le Roux, D.

Le Roux, Nicolaas

Liebenberg, Christiaan J. (sr.)

Liebenberg, Christiaan J. (jr.)

Lindeque, G.P.

Lindeque, Petrus

Lombard, Hermanus A. (sr.)

Lombard, Hermanus S.

Lombard, Johannes J.A.

Lotter, Jacob

Lotter, Johannes

Lotter, Willem M.J.

Lottering, Barend C.

Lottering, Francois

Lottering, Jacobus A.F.

Ludick, M.J.

 

Maartens, Hendrik J.

Maartens, Jan T.

Malan, Daniel J.J.

Malan, David D.

Malan, Jacob J.

Malan, Stephanus

Marais, Coenraad

Marais, Jan G.

Marais, Johannes L.

Marais, Stephanus A.

Marcus, Frederik

Maree, Wynand W.

Maritz, Pieter

Maritz, Salomon G.

Maritz, Salomon S.

Marx, Frans E.

Mauton, S.

Meintjes, A.C.

Meintjes, Albertus J.

Meintjes, Jacobus W.

Meintjes, Johannes J.

Meintjes, Schalk W.

Mey, Christiaan L.

Meyer, Coenraad F. (sr.)

Meyer, Jacob

Meyer, Jan

Meyer, J. And.

Meyer, Lukas C.

Meyer, Lukas J. (sr.) ?

Meyer, Theodorus

Mienie, Carel J.H.

Mienie, Frederik C.

Mienie, Johannes W.

Mienie, Willem J.

Moolman, Jacobus P. (sr.)

Moolman, Petrus L. (laerkommandant)

Mulder/Muller, Johannes Christiaan

Mulder/Muller, Johannes Christoffel

Muller, C.J.

Naude, Francois J.

Naude, Francois P.

Naude, Jacob P. ?

Naude, Philip J.

Neethling, Hendrik L.

Neethling, H.S.

Neethling, Schalk W.

Neethling, Willem H.

Nel, Louis J.

Nel, Theunis J.

Nel, Willem G.

Nortje, Joachim J.P.

 

Oberholzer, Jan A.

Olivier, Gert C.

Olivier, Ockert J.

Oosthuizen, A.D.

Oosthuizen, Johannes J. (jr.)

Oosthuizen, Johannes J. (sr.)

Oosthuizen, Marthinus J.

Opperman, Christiaan M.

Opperman, Daniel J.

 

Parker, Edward

Pieters, Coenraad (Lucas)

Pieterse, Frederik

Pieterse, Hermanus J.

Pieterse, Nicolaas T.

Potgieter, Cornelis

Potgieter, Evert F. (sr.)

Potgieter, Hendrik

Potgieter, Jacobus C. (kommandant)

Potgieter, Jurgen

Potgieter, Matthys G.

Potgieter, Petrus H.T.

Potgieter, Philippus J.

Potgieter, P.P.

Potgieter, Theodorus

Pretorius, Albertus

Pretorius, Andries P.

Pretorius, Andries W.J. (sr.) (hoofkmdt.)

Pretorius, Barend J.

Pretorius, Dewald J.

Pretorius, Frans

Pretorius, Gerhardus P.

Pretorius, Gideon P.

Pretorius, H.H.

Pretorius Henning P.N.

Pretorius, Hercules A.

Pretorius J.

Pretorius, Marthinus W.

Pretorius, Nicolaas

Pretorius, Petrus G.

Pretorius, Petrus G. (Psn)

Pretorius, Petrus J.

Pretorius, Samuel

Pretorius, Willem H.

Pretorius, Willem Jacobus

Pretorius, Willem Jurgen

Prinsloo, Jacobus M.

Prinsloo, J.

Prinsloo, Jochemus J.

Prinsloo, Nicolaas J.J.

Prinsloo, Willem P.

Raads, B.

Raads, D.

Raath, Gerrit

Raath, Philippus A.C.

Raath, Pieter

Raath, Roelof

Range(r), Simon

Reineke, Adam J.

Retief, Jacobus F.

Robbertse, I.

Robbertse, Jan H.

Robbertse, Matthys

Robbertse, Nicolaas J.

Roets, Hendrik A.

Roets, J.H.H.

Rood, Francois

Roos, Cornelis J.

Roos, F.

Roos, Gysbertus J.

Roos, Isak F.

Roscher, P.

Roux, Dirk

Rudolph, Gerhardus J.

Rudolph, Jacobus A.

Rudolph, Johan B.

Rudolph, Pieter J.

 

Scheepers, Coenraad F.

Scheepers, C.F.

Scheepers, C.D. Csn

Scheepers, Gert

Scheepers, H.

Scheepers, Jan/Johannes A.

Scheepers, Jacobus J.

Scheepers, Jan J. (veldkornet)

Scheepers, Johan/Jan M.

Scheepers, J.M. (sr.)

Scheepers, M. (sr.)

Scheepers, Marthinus Gsn

Scheepers Stephanus J. (jr.)

Schoeman, Carolus G.

Schoeman, Gert C.

Schoeman, Johannes

Schutte, Jan H.T.

Slabbert, Gert P.

Smit, Andries A.

Smit, Chr. (Csn)

Smith, Frans P

Smith, V.M.

Snyman, Coenraad F.W.J.

Snyman, Jacobus P.

Snyman, Johannes H.J. (Jan Harm)

Spies, Andries T.

Steenkamp, Hermanus P.

Steenekamp, Jan Harm

Steenekamp, Philippus L.

Steenkamp, Thomas I.

Steyn, Hermanus

Steyn, Johannes C.

Steyn, V.

Strydom, Daniel J.

Strydom, Hendrik

Strydom, Jacobus

Strydom, Jan

Strydom, Pieter G.

Swanepoel, Wilhelm A.

Swart, Marius

Swart, Pieter J.

 

Tanhuizen, J.C.

 

Uys, Dirk C.

Uys, Jacobus J. (kommandant)

Uys, Jacobus J. (jr.)

Uys, Jan C.

Uys, Petrus L.

 

Van der Berg, Hendrik S.

Van der Berg, Izak J.

Van der Merwe, Andries S.

Van der Merwe, Carel J.

Van der Merwe, Christiaan P.

Van der Merwe, Francois A.

Van der Merwe, Frederik J.

Van der Merwe, Hendrik Hsn

Van der Merwe, Jan Gsn

Van der Merwe, Josias W.

Van der Merwe, L.P.

Van der Merwe, Lukas J. (sr.)

Van der Merwe, Marthinus S. (jr.)

Van der Merwe, Willem

Van der Schyff, Dirk

Van der Schyff, J.D.

Van Deventer, A.

Van Deventer, Jan G.

Van Deventer, Michiel A.

Van Deventer, W.W.

Van Dyk, Joseph

Van Dyk, Sybrandt

Van Gass, Ferdinand P.G.

Van Gass, J.F.

Van Jaarsveld, Adriaan Rsn

Van Loggerenberg, Hendrik

Van Niekerk, Izak A.

Van Niekerk, J.A.P.

Van Niekerk, Pieter J.

Van Rensburg, Lucas M.J.

Van Rensburg, Nicolaas M.J.

Van Rooyen, Cornelis J.

Van Rooyen, Dirk

Van Rooyen, Gerrit R.

Van Rooyen, Gerrit T.

Van Rooyen, Gert F.

Van Rooyen, Ignatius M.

Van Rooyen, Lukas M.

Van Rooyen, Stephanus C.

Van Rooyen, Theodorus C.

Van Schalkwyk, Christiaan J.

Van Schalkwyk, Gerrit C.

Van Staden, Cornelis

Van Staden, Gerhardus/Gerrit S.

Van Staden, T.C.

Van Staden, V.C.

Van Straaten, Jacob A.

Van Straaten, Theunis C.

Van Venen, D.

Van Vuuren, D.I.

Van Vuuren, Daniel J.J.

Van Vuuren, Johannes J.

Van Vuuren, Lukas G.

Van Vuuren, Petrus L.

Van Zyl, Jacobus

Venter, Albertus J.

Venter, C.I.

Venter, P.A.

Venter, Willem D. (kanonnier)

Vermaak, Cornelius T.

Vermaak, Jacobus S.

Vermaak, Johannes G.

Vermaak, J.K.S.

Verster, Henry

Viljoen, Charl J.

Viljoen, Christoffel (sr.)

Viljoen, Gerhardus C. (veldkornet)

Viljoen, Gideon C.

Viljoen, Jan J.

Viljoen, Johannes H.

Viljoen, Johan H.

Viljoen, Marthinus J.

Visagie, Jan

Visser, H.N.

Visser, Johannes H. (Fisher, Jan)

 

Winter, M.A.V.D.

 

Zerg, Diek

 

Name gemerk met ? is diegene oor wie se teenwoordigheid onsekerheid bestaan.

 


 

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS

(Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845.

Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria)

 

Opgedra aan ons stammoeders

 

Die persone wat genoem word “eggenoot van ...” is almal vrouens wie se mans reeds in die Kolonie oorlede is en as gesinshoof of gewoon saam met haar kinders aan die Trek deelgeneem het.  Waar “vrou van ...” genoem word, is dit ’n blote indeksering van die vrou omdat haar man reeds alfabeties in die hooflys of teks verskyn.

 

 

Die woord stamouers is nogal problematies: by ons in Suid-Afrika word dit verstaan dat dit die oorspronklike ouerpaar is wat na Suid-Afrika gekom het.  Skrywer het die term Voortrekkerstamouers gebruik in die sin dat dit die ware Trekkers of vroegste Trekkergesinshoofde was en nie hulle kinders of afstammelinge nie.  Hier slaan dit dus ook op die woord “oorspronklike”, hoewel nie die ware stamouers van die familie nie.  In ’n paar gevalle was daar wel ware stamouers van ’n familie wat Voortrekkers geword het, soos enkele Nederlanders en Duitsers. Gewoonlik is hulle meegesleur deur die trekaksie omdat hulle vrouens en skoonouers meegegaan het en hulle hul mettertyd volkome met die Trekkers se ideale vereenselwig het. — dr. Jan Visagie, skrywer

 

 

Adendorf, A A, vrou van G J W van Niekerk

Adendorf, H S H, vrou van G J W van Niekerk

Adendorff, L J, vrou van P L Zietsman

 

Alberts, C S E, vrou van A J J van Tonder

Alberts, G E M (Breggie), vrou van J P Pretorius jr (sy hertrou met C D Aucamp)

Alberts, J H, vrou van M A de Beer

Albertsz, J M, vrou van G D J C Kot

 

Albertyn, A G, vrou van A F Fick

 

Appel, E J, vrou van J A Wilken

 

Aucamp, A P, vrou van J P Badenhorst

Aucamp, J H, vrou van C J du Plessis

Aucamp, M J, vrou van J H G van der Linde

Aucamp, S F J, vrou van W J Pretorius

Aucamp, S J (wed Janse van Rensburg), vrou van H L Neethling

 

Badenhorst, A M, vrou van H C W Vermaas

Badenhorst, A M P, vrou van J A Kriel

Badenhorst, C A H, vrou van F A van den Berg

Badenhorst, C E, vrou van J H R Lemmer

Badenhorst, C G, vrou van C G J Badenhorst

Badenhorst, E L, vrou van W A Odendaal

Badenhorst, G C S, vrou van C P du Preez

Badenhorst, G M M, vrou van M J Potgieter

Badenhorst, G Z M E, vrou van P E Kruger

Badenhorst, J W, vrou van A I Odendaal

Badenhorst, M C, vrou van H Badenhorst

Badenhorst, M C J I, vrou van T J Kruger

Badenhorst, M M (wed D J Coetzee), vrou van J C Joubert

Badenhorst, M M E, vrou van L R Erasmus

Badenhorst, S C G, vrou van O A de Meyer

Badenhorst, S E, vrou van H G J Badenhorst

 

Balie, A C, vrou van J Jonker

 

Barnard, C H M, vrou van W H Jacobsz

Barnard, C M vrou van W H Boshof(f)

Barnard, J I E, vrou van C H Boshof(f)

Barnard, M E, vrou van W H Jacobsz

Barnard, M J, vrou van J J Nienaber

Barnard, M P, vrou van J E Grobler

 

Basson, A M, vrou van J P Fouché

Basson, C W F, vrou van W G Geere

Basson, F M, vrou van P L Janse van Vuuren

Basson, F M J, vrou van J C Steenkamp

Basson, J C, vrou van W J Basson

Basson, L G, vrou van C F C Geere

Basson, M S, vrou van M M Basson

 

Beetge, A C, vrou van J J Roos

Beetge, J G A, vrou van M J van Staden

 

Bekker, A D, vrou van J M Strydom

Bekker, A D M, vrou van A P van Jaarsveld

Bekker, A S, vrou van A A Cilliers

Bekker, A S, vrou van J A N Breytenbach

Bekker, A W, vrou van J C Botha

Bekker, C E, vrou van P A Schoeman

Bekker, E, vrou van P W A Nel

Bekker, H D, vrou van H N Schoeman

Bekker, H D, vrou van L M Erasmus

Bekker, H D, vrou van P W A Nel

Bekker, H G, vrou van L A Erasmus

Bekker, I E, vrou van S J Schoeman

Bekker, J, vrou van J J Bekker sr

Bekker, J M, vrou van J P Snyman

Bekker, M, vrou van J N H Grobler

Bekker, M C, vrou van W J I M du Plessis

Bekker, M M, vrou van G Nel

Bekker, M M, vrou van G C Snyman

Bekker, S A C, vrou van J M Botha

Bekker, S E P, vrou van P I L Steenkamp

Bekker, S M, vrou van G P Viljoen

Bekker, S S, vrou van P J Nieman(d) jr

 

Benade, A E, vrou van Z J de Beer

Benade, A W C, vrou van C M de Beer sr

Benade, H J, vrou van B D Esterhuizen

Benadie, A C, vrou van C J A Fourie

Benadie, H M, vrou van D G Fourie

 

Berning, J H, vrou van R J van der Merwe

 

Bester, A M, vrou van G P Pretorius

Bester, A M C L, vrou van J J P Prinsloo

Bester, A S, vrou van J J Lewis

Bester, C C, vrou van H S de Beer

Bester, C C, vrou van M van der Merwe

Bester, C W L, vrou van C A Bothma

Bester, E J, vrou van G P Pretorius

Bester, G C, vrou van M de Beer

Bester, G M, vrou van J S van Dyk

Bester, H B N, vrou van W A P Pretorius

Bester, H C, vrou van H Coerzer

Bester, H C, vrou van I G van Aswegen (sy hertrou met H Cloete)

Bester, H G J, vrou van H van der Merwe

Bester, H L, vrou van L R Botha

Bester, H L H (wed L J Nel jr), vrou van S S Maritz

Bester, H L H, vrou van L J Nel jr

Bester, H L M, vrou van J J Prinsloo

Bester, I E, vrou van S G Maritz

Bester, J H C, vrou van F M Wolhuter

Bester, M A J, vrou van P R Erasmus

Bester, M E, vrou van W Steenberg

Bester, M J C, vrou van J M Prinsloo

Bester, P H L, vrou van N Prinsloo

Bester, S C, vrou van J S Maritz

Bester, S S, vrou van H J B Swart

Bester, T C, vrou van G J Maritz

Bester, W C C, vrou van H F Prinsloo

 

Beukes, A S, vrou van J A N Breytenbach

Beukes, A S, vrou van J P Nieuwenhuizen

Beukes, E S (of S C A), vrou van F P Pieterse

Beukes, J C, vrou van R J Bronkhorst

Beukes, M A F C, vrou van J J Botes

Beukes, M C A, vrou van J J Pelzer

Beukes, M S E, vrou van I J Pretorius

 

Bezuidenhout, A M (wed A J Basson?), vrou van A J Rossouw

Bezuidenhout, A S, vrou van J D Venter sr

Bezuidenhout, C M, vrou van J J Botha

Bezuidenhout, D R, vrou van L J Riekert

Bezuidenhout, H, vrou van P W Labuschagne

Bezuidenhout, L, vrou van M M Bezuidenhout

Bezuidenhout, M C, vrou van C M de Beer sr

Bezuidenhout, M E, vrou van J F van Staden

Bezuidenhout, S M, vrou van R S Botha

 

Bierman, M M (wed J M van Helsdingen)

 

Birk, F J, vrou van F J J Botes

 

Blignaut, A C, vrou van C Breitenbach

Blignaut, A R D, vrou van A E S Gouws

Blignaut, I M, vrou van J J Viljoen

 

Blom, M A, vrou van G P J Pretorius

Blom, M M, vrou van S J Jacobs

 

Blomerus, E M D, vrou van J J P van Tonder

 

Bodenstein, C C, vrou van H A Pretorius

 

Booyens, A C S, vrou van W C Bezuidenhout

Booyens, M G, vrou van J Bezuidenhout sr

Booyens M M, vrou van C J J van Zyl

 

Booysen, A, vrou van P J Fourie

Booysen, J C T (J C E?), vrou van B C Viljoen

Booysen, S E, vrou van I van Rooyen

 

Bornman, E C, vrou van A W Claasen

Bornman, J C, vrou van C C Claasen

Bornmann, C C, vrou van W S J Jansen

Bornmann, M M, vrou van C A J Jansen

 

Bosch, A E, vrou van C M de Beer jr

 

Boshof, E A S, vrou van M S B Kritzinger

 

Bosman, A M, vrou van P S Z Fourie

 

Botes, A J, vrou van C H Faasen

Botes, A J M, vrou van D J Marais

Botes, A M (wed), vrou van H S Pretorius jr (sy hertrou met C P Pretorius)

Botes, A M, vrou van C P Pretorius

Botes, A P C, vrou van J J A Botes

Botes, C H, vrou van J F de Beer

Botes, E A J, vrou van J A Lombard

Botes, E C, vrou van A B F Steyn

Botes, J A J, vrou van G P Ceronio

Botes, J H, vrou van H G Beukes

Botes, J P, vrou van W L Botes

Botes, M E A M, vrou van J D Bothma

Botes, P E (wed Smith), vrou van J H Henning

Botes, R E, vrou van G P Ceronio

Botes, S C H J, vrou van D P Jacobs

Botes, S M, vrou van M J Fourie

 

Botha, A B, vrou van G J Vosloo

Botha, A C, vrou van A C de Beer

Botha, A C, vrou van C S Herbst

Botha, A C, vrou van W L Sevenster

Botha, A F J, vrou van P L Bezuidenhout

Botha, A J, vrou van J G Duvenage (sy hertrou met C J Eloff)

Botha, A M, vrou van G S Strydom

Botha, A M A, vrou van A C Viloen

Botha, Antjie, van die Tregardt-trek

Botha, A S, vrou van H C Janse van Rensburg

Botha, A S M, vrou van L R Erasmus

Botha, C E, vrou van H P Potgieter sr

Botha, C E, vrou van J J Fourie

Botha, C E, vrou van P F Pretorius

Botha, C J, vrou van G C Viljoen

Botha, C M, vrou van N J Prinsloo

Botha, C S, vrou van P Jacobs

Botha, E C, vrou van G J W van Niekerk

Botha, E H, vrou van A H Potgieter

Botha, E H, vrou vanH M Bekker

Botha, E J C, vrou van C P J Prinsloo

Botha, E P, vrou van J P Prinsloo

Botha, E S, vrou van G P Koekemoer

Botha, E S, vrou van J B Wessels (sy hertrou met J A Human)

Botha, F B, vrou van A C Bothma

Botha, F S, vrou van S Schoeman

Botha, G A, vrou van P D A S du Preez

Botha, H C, vrou van J J Erasmus

Botha, H C, vrou van J J Potgieter

Botha, H C, vrou van W F Botha

Botha, H M, vrou van J E de Beer

Botha, H M, vrou van W A P Pretorius

Botha, J A, vrou van M A Venter

Botha, J H, vrou van R H Bekker

Botha, J H J, vrou van P Joubert

Botha, J M, vrou van G S Bronkhorst sr

Botha, J M, vrou van L J Nel sr

Botha, J M, vrou van W J Pieterse

Botha, J S, vrou van D van der Merwe

Botha, J W, vrou van C F Heydenrych

Botha, M A, vrou van W F Klopper

Botha, M A P, vrou van J C Bodenstein

Botha, M C (wed J J Hayward), vrou van M W Pretorius

Botha, M C, vrou van M C Barnard

Botha, M D, vrou van J A Beukes

Botha, M D C, vrou van W G Nel

Botha, M E, vrou van A S du Plessis

Botha, M E, vrou van J A Coetzee

Botha, M E, vrou van J N Barnard

Botha, M E, vrou van M J H Herbst

Botha, M I, vrou van C M Viljoen

Botha, M J, vrou van W C Swart

Botha, M M, vrou van T C van Rooyen

Botha, M P, vrou van A P Erasmus

Botha, M P, vrou van G Schroebie

Botha, M P, vrou van W J Potgieter

Botha, M S, vrou van L A Putter

Botha, M S, vrou van P de WIet

Botha, P A, vrou van R J C Brits

Botha, P C, vrou van W Pretorius

Botha, P M, vrou van J V Botha

Botha, P Z (of P C), vrou van C Gouws

(sy hertrou met K P Landman)

Botha, R S E, vrou van J C Botha

Botha, S C, vrou van H C Klopper

Botha, W E, vrou van J E Grobler

Botha, W H D, vrou van M G Dro(t)skie

 

Bothma, A, vrou van H J Viljoen

Bothma, A M M, vrou van P J Joubert

Bothma, E M C, vrou van M J S de Beer

Bothma, H L M C, vrou van I J Meyer jr

Bothma, M C, vrou van J N H Grobler

Bothma, M P, vrou van P J Greyling

Botma, G M (wed J Gordon), vrou van J Botha

Botma, G M B, vrou van A C Bot(h)ma

Botman, kyk Bothma

 

Bouwer, H C, vrou van C J Tregardt

Bouwer, J D, vrou van A I M van Rooyen

Bouwer, M A, vrou van A C Greyling

Bouwer, M E S, vrou van L Tregardt

Bouwer, S H, vrou van J A Kiebel (Kebel/Goebel)

 

Bredenhahn, A J, vrou van B M Davids

 

Breed, A M (wed H P Malan), vrou van J S Potgieter

Breed, A M, vrou van H P Malan sr (sy hertrou met J S Potgieter)

Breed, J M, vrou van C P Cilliers

Breed, J S P, vrou van J C Jooste

Breedt, S P, vrou van G J Swart

 

Breitenbach, A C, vrou van D P Botes

Breitenbach, G S J, vrou van C M Vermaak

Breitenbach, H G, vrou van C J Smit

Breitenbach, M M S, vrou van M J H Herbst

Breytenbach, C E M (wed P C Combrink), vrou van H J Viljoen

Breytenbach, C E M, vrou van P C Combrink en later van H J Viljoen

Breytenbach, E M A, vrou van M G Potgieter

Breytenbach, H M J, vrou van C Viljoen

Breytenbach, J E, vrou van M J Swart (sy hertrou met Robbertse)

Breytenbach, S I, vrou van F P Smit

 

Briemer, J S, vrou van F P Naudé

 

Brits, A D M, vrou van M W Brits

Brits, A J, vrou van C J Serfontein

Brits, A S, vrou van S J Smit

Brits, C E (wed F Pieterse), vrou van S G Pretorius

Brits, C G, vrou van A P de Jager

Brits, C M, vrou van W J Smit

Brits, E J M W (of Roets?), vrou van H A Meintjes

Brits, H J, vrou van J Bodenstein

Brits, H M E C, vrou van M W Pretorius jr

Brits, H M S, vrou van F C P Nagel

Brits, J, vrou van L de Jager

Brits, J C, vrou van W Brits

Brits, L E, vrou van G P Bezuidenhout

Brits, M A, vrou van J G Janse van Vuuren

 

Broekman, H M, vrou van W A Bester

Broekman, M C S J, vrou van H J G Korff

 

Bronkhorst, A (wed H van der Zandt), vrou van

J P Strydom

Bronkhorst, A A, vrou van F Pieterse

Bronkhorst, A M, vrou van J D Venter sr

Bronkhorst, C M, vrou van A S J de Beer

Bronkhorst, C M, vrou van J L Koekemoer

Bronkhorst, E M, vrou van M J van den Berg

Bronkhorst, G M, vrou van T J Botha

Bronkhorst, H C, vrou van G P Pretorius

Bronkhorst, J A, vrou van P C Jacobs

Bronkhorst, M C, vrou van J P Nieuwenhuizen

Bronkhorst, M C, vrou van R J Jansen

Bronkhorst, M C J, vrou van R J Gouws

Bronkhorst, M J, vrou van P C Minnaar jr

Bronkhorst, M S, vrou van H P G Scheepers

Bronkhorst, M S J (wed van P Snyders), vrou van C C C du Plooy

Bronkhorst, M S P, vrou van G J H J van der Merwe

Bronkhorst, R J, eggenoot van H Janse van Vuuren

Bronkhorst, S, vrou van J J Janse van Rensburg

Bronkhorst, S J, vrou van J A Beetge

Bronkhorst, S S, vrou van N J Prinsloo

 

Broodryk, C (wed J J Opperman), vrou van B J Liebenberg jr

Broodryk. C, vrou van J J Opperman (sy hertrou met B J Liebenberg)

Broodryk, D J A, vrou van D T W M J Nortje

 

Brown, J C, vrou van G F Scheepers

 

Bruwer, A C, vrou van F P Naudé

Bruwer, H C, vrou van J B Rabie

Bruwer, J J, vrou van A H le Roux

Bruwer, S H, vrou van J D Hattingh

 

Buchner, M J F, vrou van P H van Rooyen

 

Buitendach, M M, vrou van J C Esterhuizen

 

Burger, A A, vrou van J J Combrink

Burger, H S, vrou van J H Visage

Burger, J H, vrou van S van Breda

Burger, J R, vrou van F P Hugo

 

Buys, J E, vrou van J J Bouwer

Buys, S B, eggenoot van C J J Nel

 

Calitz, E, vrou van P J L Nel

 

Campher, H C M S, vrou van A Smit

Campher, J M, vrou van C M Smit

Campher, M L, vrou van D W du Plooy jr

Campher, R S E, vrou van P J Botha

 

Carelse, H D, vrou van P J Botha

Carelse, M D, vrou van J M Botha

 

Cilliers, A C, vrou van J B Rabie

Cilliers, A J P, vrou van C J Liebenberg

Cilliers, A M, vrou van C P Pieterse

Cilliers, H S C, vrou van P W Pieterse

 

Claasen, M E, vrou van J J Bezuidenhout

Claassen, A F, vrou van P R Nel

Claassen, C M M E, vrou van S W Meintjes

Claassen, R J, vrou van J J Slabbert

Claassen, T F, vrou van N M Janse van Rensburg

Claassens, M C M G, vrou van C H Bornman

Claassens, M C M G, vrou van I J de Klerk (sy hertrou met C H Bornman)

 

Cloete, C, eggenoot van S G van Tonder

Cloete, M M, vrou van A van Wyk

Cloete, M S, vrou van J C Maartens

 

Coetzee, A E C, vrou van J L Fourie

Coetzee, A F, vrou van J F Robbertse

Coetzee, A M I, vrou van J T Maartens

Coetzee, A S, vrou van H J G Korff

Coetzee, C, vrou van A J van Jaarsveld

Coetzee, C H A, vrou van F W C Buitendag

Coetzee, C J, vrou van I J Pretorius

Coetzee, E J S, vrou van A J Smit

Coetzee, G C, vrou van P J Joubert

Coetzee, G J, vrou van M A de Beer

Coetzee, J F W, vrou van J H de Lange

Coetzee, M I, vrou van J L R Erasmus

Coetzee, M J (wed C J Pretorius), vrou van H Potgieter sr

Coetzee, M J M, vrou van F J Joubert jr

Coetzee, M M D M, vrou van A J Greyling

Coetzee, M M J M P, vrou van H Venter

Coetzee, S M, vrou van P H R du Plooy

Coetzee, S M M, vrou van A J Greyling

 

Coetzer, A J M (wed Le Roux), vrou van H J Visser

Coetzer, A J M, vrou van N L le Roux (sy hertrou met H J Visser)

Coetzer, A S, vrou van J A Enslin

Coetzer, A S, vrou van J H Schoeman

Coetzer, C M, vrou van W P Grobler

Coetzer, D R, vrou van N J Grobler

Coetzer, E M, vrou van C H Botha

Coetzer, H H, vrou van P W Nel

Coetzer, J A J (wed F J Labuschagne), vrou van C J Erasmus

Coetzer, J J, vrou van H J de Bruyn

Coetzer, J M, vrou van D J Schoeman

Coetzer, J S, vrou van C J Muller

Coetzer, M E, vrou van J H Hattingh

Coetzer, S A D, vrou van J G van Deventer

Coetzer, S E (wed Jordaan)

 

Combrink, A A, vrou van J J G Hattingh

Combrink, A A, vrou van W S Pretorius

Combrink, A G C, vrou van H C Janse van Rensburg

Combrink, D M, vrou van H J Strydom

Combrink, D M M, vrou van W C van der Merwe

Combrink, M A G S, vrou van H C Janse van Rensburg

Combrink, M E, vrou van P J L Venter

Combrink, S W C, vrou van G L Nel

Combrink, S W C, vrou van G P D J Nel

 

Cornelius, S M, vrou van J C Jooste

 

Crafford, H J, vrou van P M Gouws

Cronjé, E J, vrou van P H Muller

Cronjé, J C, vrou van J C Janse van Rensburg

Cronjé, M C (wed Steyn), vrou van J C Greyling

Cronjé, S E, vrou van M C J de Beer

Cronjé, S J (wed P J Geldenhuys), vrou van D P Pretorius

Cronjé, S J, vrou van L J Fourie

Cronjé, S J, vrou van L P Spies

Cronjé, S J, vrou van P J Gildenhuizen

Cronjé, S M, vrou van M C Jacobs(z)

Cronjé, S S, vrou van P R Wessels

 

Dannhauser, M E N, vrou van D R van Rooyen

 

Davel, E J, vrou van C van Niekerk

Davel, H J, vrou van N J S Basson

Davel, J C, vrou van J A Pretorius

Davel, M J L, vrou van H G Stoop

Davel, M M, vrou van R G Visagie

 

De Beer, A C E, vrou van D L Cronjé

De Beer, A C E, vrou van J C J Cornelis

De Beer, A C H, vrou van Z J de Beer

De Beer, A E S, vrou van D J Robbertse

De Beer, A J, vrou van J H Harmse

De Beer, A L, vrou van J M Steyn

De Beer, A M, vrou van J P Muller

De Beer, C C, vrou van T J van der Merwe

De Beer, C E, vrou van H L Joubert

De Beer, C E J, vrou van G P Pretorius

De Beer, C J, vrou van G Vosloo sr

De Beer, C J E, vrou van F J N A Grobler

De Beer, C J M, vrou van P J van Dyk

De Beer, C M, vrou van J J Bronkhorst sr

De Beer, C M A S, vrou van C D Cronjé

De Beer, C P, vrou van H P Prinsloo jr

De Beer, C P, vrou van J C Muller

De Beer, E M, vrou van P E Wahlstrand

De Beer, F E J, vrou van B G Smit

De Beer, H, vrou van C C Viljoen

De Beer, H A, vrou van O J Coetzee

De Beer, H C, vrou van C M de Beer jr

De Beer, H E, vrou van M C Barnard sr

De Beer, H M, vrou van S H Coetzee

De Beer, J A C, vrou van H P Botha

De Beer, J C, vrou van W J Pretorius

De Beer, J C S, vrou van J L P Pretorius

De Beer, J E (wed H A Hansonius), vrou van P H Steyn

De Beer, J E, vrou van J G Hattingh

De Beer, J H, vrou van J N van Dyk

De Beer, J W E, vrou van F Giesen

De Beer, M A, vrou van D L Hattingh

De Beer, M J, vrou van J Breed

De Beer, M J, vrou van J H Nel

De Beer, M J C, vrou van P J Stoop

De Beer, M M, vrou van L J van der Merwe

De Beer, M M, vrou van M W Koekemoer

De Beer, M M E, vrou van P J Jacobs

De Beer, M S, vrou van D S van der Merwe

De Beer, N C, vrou van J M Koekemoer sr

De Beer, N M, vrou van J L Koekemoer

De Beer, R C E, vrou van J M Koekemoer jr

De Beer, S E (wed C Bothma), vrou van P J Joubert

De Beer, S P, vrou van C P Brits(z)

 

De Bruin, H, vrou van H J de Bruyn

De Bruin, M C (wed G J Koekemoer), vrou van J de Bruyn

De Bruin, M M, vrou van J H Grobler

De Bruyn, A J, vrou van G J Jordaan

De Bruyn, A J L S, vrou van L H Jordaan

De Bruyn, A M, vrou van A J Krugel

De Bruyn, C E, vrou van P J Coetzer sr

De Bruyn, C E, vrou van P J Joubert

De Bruyn, E P, vrou van J D Jordaan

De Bruyn, J J, vrou van H Coetzer

De Bruyn, M C, vrou van G J Koekemoer

De Bruyn, S C, vrou van F N Els

 

De Jager, A, vrou van H J S van Niekerk

De Jager, A A, vrou van G W van Niekerk

De Jager, A A, vrou van J G Potgieter

De Jager, A M, vrou van L J Fourie

De Jager, C G, vrou van P C Cronjé

De Jager, E A A, vrou van L T Fourie

De Jager, E C, vrou van P Cronjé

De Jager, J C, vrou van R D van Wyk sr

De Jager, J I H, vrou van P L Moolman

De Jager, J L, vrou van L J B Smit

De Jager, L, eerste eggenoot van S M Cronjé

De Jager, L P, vrou van A M Cronjé

De Jager, M E, vrou van J A Landman

De Jager, M H, vrou van A F de Necker

De Jager, M W, vrou van M D Fourie

De Jager, S M (wed Fourie), vrou van A B Joubert

De Jager, S M, vrou van G J van Niekerk jr

De Jager, S M, vrou van H N Fourie

De Jager, S M, vrou van R Janse van Rensburg

De Jager, S S M, vrou van J A Landman

 

De Klerk, C M, vrou van Z C de Beer

De Klerk, E S, vrou van S J van der Merwe

De Klerk, J C, vrou van C M du Plooy

De Klerk, J H, vrou van G P Slabbert

De Klerk, J H, vrou van J H Claasen

De Klerk, J P, vrou van J C Muller

De Klerk, M H, vrou van F M Schoeman

De Klerk, M J, vrou van J H van Staden

De Klerk, T C W C E, vrou van J C de Beer

 

De Koker, M I, vrou van H P Nieuwenhuizen

De Koker, M M, vrou van B J Fourie

De Koker, M M E, vrou van J L Lubbe

De Koker, W C J, vrou van J A Pretorius

 

De la Rey, C J, vrou van M H Wessels

De la Rey, C S, vrou van N J Swart

De la Rey, M M, vrou van J D van Coller

De la Rey, P, eggenoot van H Nel

 

De Lange, A C, vrou van F J van Dyk sr

De Lange, A C, vrou van J van Dyk

De Lange, C J, vrou van C F de Lange

De Lange, C J, vrou van W P Meyer

De Lange, E J, vrou van I A van Niekerk

De Lange, F, vrou van J van Dyk

De Lange, F P, vrou van A J van Dyk

De Lange, G C, vrou van C A F Froneman

De Lange, G D, vrou van H A Lombard sr

De Lange, G J, vrou van C H Badenhorst

De Lange, H E L, vrou van J J J Steyn

De Lange, J D, vrou van W Nel

De Lange, J E, vrou van G A van Deventer

De Lange, J M, vrou van W P Prinsloo

De Lange, M C, vrou van P J Barnard

De Lange, M L, vrou van J J Prinsloo

De Lange, P A, vrou van A W J Pretorius sr

De Lange, P A, vrou van G F Linde

De Lange, S C J, vrou van D P Bezuidenhout

De Lange, S J, vrou van L J Meyer

De Lange, S M E, vrou van H P Steenkamp

 

De Meyer, kyk Meyer

 

De Villiers, F J J, vrou van A P B van Niekerk

De Villiers, M E (hertrou met W H Neethling en C J Viljoen), vrou van J P D de Villiers

De Villiers, M E (wed J P D de Villiers), vrou van W H Neethling

De Villiers, M E, vrou van C J Viljoen

De Villiers, M M, vrou van C G Smit

 

De Vlamingh, A S M, vrou van J A Botes

De Vlamingh, J J A, vrou van B J H van Dyk

 

De Vries, S E, vrou van F C de Wit

 

De Wet, A C, vrou van C J Roos

De Wet, A P, vrou van P G Bothma

De Wet, M J (wed J C Greyling), vrou van P Retief

De Wet, M P, vrou van M Prinsloo

De Wet, P C S, vrou van W J Erasmus

 

De Winnaar, C P, vrou van B M Klopper

De Winnaar, L M, vrou van P J de Bruyn

 

De Wit, C P, vrou van A W J Pretorius sr

De Wit, E M (hertrou met J G Muller), vrou van

F M Hattingh

De Wit, M J, vrou van W C van der Merwe

De Wit, NP, vrou van G P Brits

 

Delport, A J M, vrou van D B Erasmus

Delport, E J, vrou van C J Theunissen

Delport, M J M, vrou van B C Greyling

 

Dempers, CJP (wed Combrink), vrou van M S B Kritzinger

 

Deysel, A M E (wed van R van Rooyen), vrou van F J Botha

Deysel, M E, vrou van J J Oosthuizen jr

Deysel, M H A, vrou van W Botes

 

Dorfling, P D M, vrou van M C Erasmus

Dorphling, A M, vrou van N J Janse van Rensburg

Dorphling, I C J, vrou van M C J de Beer

 

Dreyer, A E S, vrou van F P G van Gass

Dreyer, A J, vrou van J H Jacobs

Dreyer, H M A, vrou van J H Steenkamp

Dreyer, J M C, vrou van H Fourie

Dreyer, J S, vrou van J J Reyneke

Dreyer, S C J M, vrou van J H du Preez

Dreyer, S C M, vrou van J M L Klopper

 

Du Pisani, D E J, vrou van A J J Olivier

 

Du Plessis, A E, vrou van B W J Steenkamp

Du Plessis, A E, vrou van J C Kruger

Du Plessis, A E D, vrou van P W Labuschagne

Du Plessis, A J M, vrou van T J Botha

Du Plessis, A M, vrou van C R Harmse

Du Plessis, A M, vrou van M G S Maré

Du Plessis, A M A, vrou van P R van Deventer

Du Plessis, A M C, vrou van D J Hennop

Du Plessis, A M E, vrou van C J du Plessis

Du Plessis, A M E, vrou van H P Malan, jr

Du Plessis, A M H P, vrou van F M Labuschagne

Du Plessis, A M J (wed J H Steenkamp), vrou van C J J Snyman

Du Plessis, A M J, vrou van J Grobler

Du Plessis, A M J, vrou van J H Steenkamp (sy hertrou met C Snyman)

Du Plessis, A P, vrou van H N Janse van Rensburg

Du Plessis, C C M, vrou van J C Kruger

Du Plessis, C H, vrou van J A du Plessis

Du Plessis, C I M E L, vrou van C J Janse van Vuuren

Du Plessis, C L, vrou van L S du Plessis

Du Plessis, C M, vrou van C Hattingh sr

Du Plessis, C M, vrou van C F W J Snyman

Du Plessis, C P, vrou van P du Plessis

Du Plessis, E G P, vrou van P J Potgieter

Du Plessis, E M, vrou van A J Krugel

Du Plessis, E P, vrou van P I du Plessis

Du Plessis, E W C, vrou van D E Erasmus

Du Plessis, G A W, vrou van J H Labuschagne

Du Plessis, G J D M, vrou van D S Janse van Vuuren

Du Plessis, G PJ D, vrou van P A Labuschagne

Du Plessis, G S, vrou van J H Hattingh

Du Plessis, G S F W, vrou van S J P Kruger

Du Plessis, G S S P, vrou van G D Pretorius

Du Plessis, G W J E, vrou van P J Labuschagne

Du Plessis, H E, vrou van R C van Tonder

Du Plessis, H L, vrou van J H Labuschagne

Du Plessis, H L E, vrou van C J H Kruger

Du Plessis, J D G, vrou van P L Steenkamp

Du Plessis, J H, vrou van J H Steenkamp

Du Plessis, J J S B, vrou van J F Kemp (sy hertrou met J P Rossouw)

Du Plessis, J M, vrou van P I L Steenkamp

Du Plessis, M, vrou van J Myburgh

Du Plessis, M, vrou van S J P Kruger

Du Plessis, P, eggenoot van H du Plooy

Du Plessis, P M, vrou van S Fouché

Du Plessis, W C, vrou van J H Labuschagne

 

Du Plooy, A A, vrou van W Pretorius

Du Plooy, J M, vrou van A J A P Korff

Du Plooy, M J (wed W A Combrink), vrou van J H Nel

Du Plooy, M J, vrou van W A Combrink

Du Plooy, S C P, vrou van C P Cilliers

Du Plooy, S E F, vrou van Z J de Beer

 

Du Preez, C C (wed S J van der Merwe), vrou van J C Bornman

Du Preez, C C C R E, vrou van P J Badenhorst

Du Preez, D A, vrou van C T Vermaak

Du Preez, D M, vrou van C L de Jager

Du Preez, F J, vrou van W L Pretorius

Du Preez, F M, vrou van G J Naudé

Du Preez, H A, vrou van S J du Preez

Du Preez, H J, vrou van J S du Preez

Du Preez, H J, vrou van P T Vermaak

Du Preez, J C M, vrou van P R Botha

Du Preez, J D, vrou van D D Luuz

Du Preez, J J, vrou van C H Badenhorst jr

Du Preez, J J, vrou van C M Vermaak

Du Preez, M, vrou van J P Nel sr

Du Preez, M M, vrou van M J Potgieter

Du Preez, M M, vrou van P Lindeque

Du Preez, M P, vrou van P A C Raath

Du Preez, M S, vrou van J S Maritz

Du Preez, P D, vrou van J Z Hellberg

Du Preez, R M, vrou van H C Visagie

Du Preez, R M, vrou van J C P Landman

Du Preez, R P, vrou van H F Prinsloo

Du Preez, S M (wed J Breytenbach), vrou van F A J Dekker

Du Preez, S M H, vrou van L J Fourie

 

Du Raan, CM W, vrou van G M van Wyk

 

Du Toit, A C, vrou van I G van Aswegen

Du Toit, A C M, vrou van D J Fourie

Du Toit, A E, vrou van J Alberts

Du Toit, A M (wed J G Cilliers) vrou van S W Bruwer

Du Toit, A M, vrou van J G Cilliers

Du Toit, J A, vrou van P A G Swart

Du Toit, J G, vrou van L L Breytenbach

Du Toit, J J, vrou van J F Klopper

 

Durand, M J W, vrou van M C Viljoen

 

Dürr, A B W (wed H G G J Schönemann), vrou van C H Heine

Durr, E C, vrou van F L E Landsberg

 

Duvenage, A E (wed D B Snyman), vrou van L G Janse van Vuuren

Duvenage, I J C, vrou van J M W Koekemoer

Duvenage, S J, vrou van J J Potgieter

Duvenage, S S M, vrou van J Horn

 

Eloff, C C, vrou van J H van Dyk

Eloff, M S (wed A W Myburgh), vrou van

J P van der Merwe

Eloff, N C, vrou van D G Grobler

 

Els, A C M, vrou van T G Botha

Els, J C, vrou van P S Joubert

Els, S S, vrou van J M Prinsloo

 

Engelbrecht, A M, vrou van M N Ras

Engelbrecht, A M M, vrou van C F Schoeman

Engelbrecht, A S, vrou van P D G Steyn

Engelbrecht, C E, vrou van W J Engelbrecht

Engelbrecht, C J, vrou van M J Schoeman sr

Engelbrecht, E J, vrou van A J de Lange

Engelbrecht, E M, vrou van A H Botha

Engelbrecht, J A G, vrou van G J Labuschagne

Engelbrecht, J C, vrou van J M L Klopper

Engelbrecht, J M, vrou van J C Pretorius

Engelbrecht, M E, vrou van F J Bezuidenhout

 

Enslin, A M J, vrou van G J Vosloo

Enslin, I R, vrou van A C Viloen

Enslin, M M, vrou van B J Erasmus

Erasmus, A C, vrou van J Erasmus

Erasmus, A C, vrou van J Jacobs

Erasmus, A D, vrou van J H van der Merwe

Erasmus, A J, vrou van M C Jacobs(z)

Erasmus, A M, vrou van C P Jacobs

Erasmus, A M, vrou van L C Meyer

Erasmus, A M J E, vrou van J L A Erasmus

Erasmus, C E (wed G J Jacobs), vrou van A H Potgieter

Erasmus, C E, vrou van J H Botha

Erasmus, C E, vrou van L M Nel

Erasmus, C E, vrou van S M Bezuidenhout

Erasmus, C J H, vrou van D H Kruger

Erasmus, C J S, vrou van J H Jacobs

Erasmus, C S, vrou van J D Bothma

Erasmus, C S J, vrou van J P Maré/Maree

Erasmus, D J, eggenoot van M S Roelofse

Erasmus, E, vrou van P J Erasmus

Erasmus, E E, vrou van P A R Otto

Erasmus, E J, vrou van T L Botha

Erasmus, E L, vrou van W G Lotter

Erasmus, G, vrou van M van Deventer

Erasmus, G C, vrou van C S Bothma

Erasmus, H C E, vrou van A van Jaarsveld

Erasmus, H E L, vrou van A de Lange

Erasmus, H G, vrou van J D van Aswegen

Erasmus, H J, vrou van P J Nieuwenhuizen

Erasmus, H S, vrou van F A Strydom

Erasmus, J A E, vrou van P W Roux

Erasmus, J C, vrou van H A van Aswegen

Erasmus, J E, vrou van J F Klopper

Erasmus, J E, vrou van J J Jacobs

Erasmus, J H, vrou van D S Fourie jr

Erasmus, J P, vrou van P A Opperman sr

Erasmus, M L, vrou van A Bester

Erasmus, M L, vrou van C J Meyer

Erasmus, M L, vrou van J C Heyneke jr

Erasmus, M L, vrou van J H de Beer

Erasmus, M L, vrou van S L Riekert

Erasmus, M M, vrou van J C Davel

Erasmus, M M, vrou van J J W Snyman

Erasmus, M M, vrou van P J Erasmus

Erasmus, M S, vrou van B J Prinsloo

Erasmus, S J, vrou van C P Brits

Erasmus, S S, vrou van C PJ Erasmus (sy hertrou met H G Grové)

Erasmus, S S, vrou van H G Grové

Erasmus, S S, vrou van J L C Erasmus

Erasmus, S S, vrou van P F Tregardt (sy hertrou met J M van Helsdingen)

Erasmus, W G, vrou van B G du Preez

Erasmus, Z G, vrou van C J Tregardt

 

Erwee, J M S, vrou van S J Scheepers jr

 

Esbach, kyk Espag

Espag, C H L J, vrou van C E Fourie

Espag, M J E P, vrou van H J J Espag

Espag, R C, vrou van C Potgieter

 

Esterhuizen. A C, vrou van C W Horn

Esterhuizen, A F, vrou van P J Naudé

Esterhuizen, C A, vrou van J C Heyneke sr

Esterhuizen, E A, vrou van M J Fourie

Esterhuizen, J, eggenoot van M P Marais

Esterhuyse, E P, vrou van D P J Steyn

Esterhuyse, H J, vrou van J J C Erasmus

Esterhuyse, J M, vrou van J H Visser

Esterhuyse, J P, vrou van H J M W Pretorius

Esterhuyse, S M, vrou van A L Lombard jr

 

Faber, S E, vrou van J G Herbst

 

Ferreira, A E, vrou van H P van Coller

Ferreira, A E, vrou van J A Holtzhausen

 

Fick, E H M, vrou van J J Nel

Fick, M M S, vrou van P J Fourie

Fick, P H, eggenoot van E Meyer

 

Fischer, J WC (wed J van Vuuren), vrou van S J Grobler

 

Fouché, C J, vrou van P P van den Berg

Fouché, C S P, vrou van D Jacobs

Fouché, E A, vrou van F J Jooste jr

Fouché, M C, vrou van M Bekker

Fouché, M E, vrou van F W Weyer(s)

Fouché, M E, vrou van J C Steenvat

Fouché, M M, vrou van J H P I M du Plessis

Fouché, Z G, vrou van Z J de Beer

Fourie, A, vrou van W B Swanepoel

Fourie, A C, vrou van B Harmse

Fourie, A C, vrou van H A van Aswegen

Fourie, A J I, vrou van S J de Beer

Fourie, A L P, vrou van H J Mostert

Fourie, C E G, vrou van L J Meyer

Fourie, C J, vrou van I J Meyer sr

Fourie, C M, vrou van C B S Harmse

Fourie, C M, vrou van J J Jacobs

Fourie, C M J, vrou van J A Botha

Fourie, D C, vrou van L L Breytenbach

Fourie, E A, vrou van M C J de Beer

Fourie, E E, vrou van P C Steinman

Fourie, E S, vrou van J B Rudolph sr

Fourie, G, vrou van J Foord

Fourie, G M (wed Steyn), vrou van G P Koekemoer

Fourie, H A, vrou van M van As van den Berg

Fourie, HJ, vrou van S P Janse van Vuuren sr

Fourie, H S, vrou van D J Koekemoer

Fourie, I A, vrou van L de Jager jr

Fourie, I E, vrou van P D Jacobs jr

Fourie, J H, vrou van H Steyn

Fourie, J S, vrou van D J Fourie

Fourie, L A (wed A J Venter), vrou van N J Grobbelaar

Fourie, M A, vrou van G P Jacobs

Fourie, M C, vrou van J Pitzer

Fourie, M D M, vrou van B J P van den Berg (sy hertrou met C C J H Fourie)

Fourie, M E (Mietjie), vrou van J M Gouws

Fourie, M E, vrou van J A Broodryk

Fourie, M E P F, vrou van G W de Jager

Fourie, M M, vrou van A T Spies

Fourie, M M C, vrou van H J Boshof(f)

Fourie, P W J D, vrou van R J Gouws

Fourie, S C J, vrou van J I J Fick

Fourie, S E, vrou van P Maré/Maree

Fourie, S M, vrou van P Breed

 

Fürstenberg, M E, vrou van F Roos

 

Geel, C M, vrou van J J Bronkhorst sr

Geel, M J, vrou van D Lombard

 

Geere, A M (wed van Hendrik Bezuidenhout), vrou van P J HBotha

Geere, C F, vrou van A C Piek sr

Geere, M G, vrou van H F Prinsloo

Geere, R S, vrou van M J S de Beer

Geere, S E, vrou van G J Oosthuizen

 

Geyer, D E M, vrou van J H du Preez

 

Goeman (Goeyeman), M S, vrou van P J C Scheepers

 

Goosen, A C S, vrou van P H Botha

Goosen, A M, vrou van W J Prinsloo

 

Gou(w)s, M J J, vrou van N J S Basson

Gous, E M, vrou van J F Joubert (sy hertrou met D Riekert)

Gous, J H, vrou van B P de Beer

Gous, kyk ook Gouws

Gous, M M, vrou van H van den Berg

Gous, P C, vrou van D E Erasmus

Gouws, A M M S, vrou van W A S Nel

Gouws, C H, vrou van P J Nel

Gouws, G C F W, vrou van A D de Lange

Gouws, J F, vrou van J M Janse van Vuuren

Gouws, J S, vrou van C N Grobler

Gouws, M E, vrou van J W van der Merwe

Gouws, M M, vrou van A J J Crafford

Gouws, S J, vrou van B J Olivier

Gouws, S J D, vrou van R P du Toit

 

Greeff, A F, vrou van G L Roos

Greeff, M S, vrou van Z J de Beer

 

Greyling, A M, vrou van L J Meyer

Greyling, A M, vrou van M J van Dyk

Greyling, A M, vrou van N Snyman

Greyling, A M A, vrou van J W W Wessels

Greyling, A M E, vrou van G R Opperman

Greyling, G E C, vrou van P S Roos

Greyling, H E L, vrou van J Erasmus

Greyling, J A, vrou van W J Viljoen

Greyling, J H, vrou van C H Z Booysen

Greyling, J H, vrou van W W Viljoen

Greyling, M F, vrou van W M J Lötter

Greyling, M J, vrou van H F Prinsloo

Greyling, S S J, vrou van P J L Erasmus

 

Griesel, A F, vrou van J P C Hennop

Griesel, A M J, vrou van J L Kruger

Griesel, H L C, vrou van C F Herbst

Griesel, H M J, vrou van D L Cronjé

Griesel, H M J, vrou van J PC Hennop

Griesel, J E, vrou van J S van der Merwe

Griesel, J J, vrou van A J Viljoen

 

Grobbelaar (Grobler), D M, vrou van A D de Lange

Grobbelaar, E H (wed J H Robbertse), vrou van P J Potgieter

Grobbelaar, J S (wed Venter), vrou van F J Jooste sr

Grobbelaar, M C, vrou van G C Schoeman

Grobbelaar, M E, vrou van P J Nieman(d) jr

Grobler, A J (wed Coetzer), vrou van J J Potgieter

Grobler, A S, vrou van A S du Plessis

Grobler, C C E, vrou van J H Grobler

Grobler, C J, vrou van J E Pretorius

Grobler, C J, vrou van P J Steyn

Grobler, C J, vrou van W Robinson

Grobler, E J S, vrou van M J Redelinghuys

Grobler, E S, vrou van S J van Jaarsveld

Grobler, H C, vrou van J L du Preez

Grobler, J H, vrou van C A L Cronjé

Grobler, J H, vrou van C J Joubert

Grobler, J H, vrou van L J Erasmus

Grobler, M C P, vrou van J Z N van Greunen

Grobler, M G, vrou van C J Hattingh

Grobler, M M, vrou van M C Erasmus

Grobler, M M, vrou van M J Els

Grobler, M S, vrou van J G Roos sr

Grobler, R E A (wed L C J Klopper), vrou van P J Hammes

Grobler, R E A, vrou van L C J Klopper

 

Groenewald, S M, vrou van H B Pieterse sr

 

Grové, H J A, vrou van J C Pretorius

Grové, M H, vrou van J P Zietsman

 

Grundlingh, E B, vrou van J P Pretorius sr

 

Haasbroek, M M (wed)

 

Hamman, E J, vrou van J D Wentzel

Hamman, M M, vrou van G D P Prinsloo

Hamman, W , vrou van J P Odendaal

Hanekom, C J, vrou van C A Smit

 

Harmse, F, vrou van C Harmse

Harmse, J M, vrou van A M van Aarde

Harmse, M J, vrou van C J J van Zyl

Harmse, P W, vrou van B D Esterhuizen

Harmse, R A M, vrou van F Visser

 

Hartman, S J C, vrou van R J Bekker

 

Hartogh, E J (wed), vrou van M W Pretorius

 

Hartzenberg, C, vrou van C Hattingh sr

Hartzenberg, M E, vrou van M J van Dyk

 

Hasselbach, C A W (wed M G Taute), vrou van A J de Klerk

 

Hattingh, A C, vrou van D W Schoeman

Hattingh, A E, vrou van C F Heydenrych

Hattingh, C J, vrou van D J J Malan

Hattingh, C J, vrou van F Labuschagne

Hattingh, C J, vrou van H A Roets

Hattingh, C J M, vrou van J J Jordaan

Hattingh, C M, vrou van J P Delport

Hartingh, C S (wed F J Labuschagne), vrou van W C Coetzer

Hattingh, C S, vrou van F J Labuschagne (sy hertrou met P Coetzer [?]

Hattingh, C S, vrou van G J Roets

Hattingh, C S, vrou van N J Theunissen

Hattingh, D J, vrou van E C D Bruwer

Hattingh, G J, vrou van C G Schoeman

Hattingh, J D, eggenoot van S E Viljoen

Hattingh, J J H, eggenoot van E D C Nel

Hattingh, M C, vrou van F C Els

Hattingh, M C, vrou van J S Boshof(f)

Hattingh, M E, vrou van A W J Pretorius jr

Hattingh, M E M M, vrou van C P van der Merwe

Hattingh, M J, vrou van N J Smit

Hattingh, M J A, vrou van G J A Pretorius

Hattingh, M M, vrou van J van Dyk

Hattingh, P I (wed J P Labuschagne), vrou van J F Robbertse

Hattingh, S A, vrou van G van Rooyen

Hattingh, S A S J, vrou van P A Labuschagne

Hattingh, S C, vrou van P A Labuschagne

Hattingh, S J C (wed van J L L van Wyk), vrou van J A H Davel

Hattingh, S J C, vrou van J L L van Wyk

 

Hauman, S S, vrou van H S Bosman

 

Hauptfleisch, H M, vrou van J D Cilliers

 

Havenga, E M, vrou van J A van de Graaff Pretorius

Havenga, G M, vrou van C F Botes

Havenga, G M, vrou van W H Pretorius

Havenga, S G M H, vrou van M C Vorster

 

Hefer, C J G, vrou van J M de Beer

 

Hellmond, M D, vrou van J Foord

 

Henning, E C J (wed N J Janse van Vuuren), vrou van R J Holtzhausen

Henning, E J, vrou van B J G W du Plessis

Hennop, E F J, vrou van W J Botha

 

Hensen, J H, vrou van J J Swanepoel

Hensen, J H M, vrou van W H Muller

 

Herbst, A M E, vrou van J P du Preez

Herbst, R, vrou van H R Ludike

Herbst, S M (wed Jacobs), vrou van J J Potgieter

Herbst, S M A, vrou van J Matthyssen

 

Herman, CM, vrou van T F Dreyer

 

Heydenrych, G P, vrou van J J Coetzer

Heydenrych, H F J, vrou van J A Vosloo

 

Heyneke, A C, vrou van J E de Beer

Heyneke, A C, vrou van M D P E Evert

 

Heyneman, J P, vrou van C F Preller

 

Hockly, J J W, vrou van T P Pretorius

 

Hofmeyr, C M, vrou van M Versfeld

 

Holtshausen, A E, vrou van J I Minnaar

Holtshausen, H G, vrou van J J Cloete

Holtshausen, J H, vrou van P J F Jacobs

Holtshausen, S J, vrou van J P Dreyer

Holtshauzen, M J (wed De Lange), vrou van J H Grobler

Holtzhausen, J A, eggenoot van S J Bronkhorst

 

Horn C J, vrou van F C de Beer

Horn H C, vrou van J L J Pretoria

Horn, S M, vrou van J G Duvenage

Hough, C J, vrou van L H du Plooy

Hough, G J, vrou van P P Jacobs

 

Howell, M C P, vrou van M P C Ferreira

 

Human, C E, vrou van H J Wessels

Human, C M, vrou van A J Erwee

Human, D M, vrou van J S Zietsman

Human, G J, vrou van J J Uys

Human, J S C (wed P J Meyer), vrou van A M J Rall

Human, J S C, vrou van P J Meyer (sy hertrou met A M J Rall)

 

Hurter, E C, vrou van J A H Davel

 

Iffland, C R, vrou van G P Ceronio

 

Jacobs, A C J, vrou van G P J Snyman

Jacobs, A C J, vrou van R S L P Jacobs

Jacobs, A J F J, vrou van J N Janse van Rensburg

Jacobs, A L, vrou van J C J Herbst

Jacobs, A M, vrou van S J L Jacobs

Jacobs, A S, vrou van J H Claasen

Jacobs, C S, vrou van J Viljoen

Jacobs, F C, vrou van D J Jacobs

Jacobs, H E D, vrou van M J Fourie

Jacobs, H M, vrou van P J Fourie

Jacobs, J A, vrou van H C Pretorius

Jacobs, J E, vrou van J F J Pretorius

Jacobs, L J M, vrou van P D A S du Preez

Jacobs, L S, vrou van C J Jacobs

Jacobs, MA, vrou van L de Jager

Jacobs, M E, vrou van A S Erasmus

Jacobs, M E, vrou van H J Jacobs

Jacobs, M J, vrou van C R Roets

Jacobs, M J, vrou van J C W Roelofse

Jacobs, M J, vrou van J S Jacobs

Jacobs, M L, vrou van P C Snyders

Jacobs, M S, vrou van M de Beer

Jacobs, M S E, vrou van D P Jacobs

Jacobs, P J F, vrou van G G N Jacobs

Jacobs, S C, vrou van H A Roets

Jacobs, S J (wed R B Badenhorst), vrou van I J Pretorius

Jacobs, S M, vrou van D E Erasmus

Jacobs, S M J, vrou van F A van Niekerk

Jacobs, voorname onbekend, eggenoot van C E Erasmus

Jacobsz, S C, vrou van S J Eloff

 

Janeke, A S, vrou van J D Cilliers

 

Janse van Rensburg, kyk Van Rensburg

Janse(n) van Vuuren, kyk Van Vuuren

 

Janse(n), M J, vrou van P C Bezuidenhout

Jansen, A C L, vrou van M J Fourie

Jansen, C L, vrou van J J Bornman

Jansen, E S, vrou van C J Lubbe

Jansen, J M C, vrou van C H Bornmnan

Jansen, M J, vrou van P C Minnaar sr

Jansen, S A, vrou van J N J Roets

Jansen, Z J, vrou van F J C Kruger

 

Jonker, G M P, vrou van B J Lombard

 

Jooste, A S, vrou van C J Badenhorst

Jooste, J A, vrou van D F Kruger sr

Jooste, M C, vrou van J A Beetge

Jordaan, A J M, vrou van D W Schoeman

Jordaan, A M, vrou van P J Potgieter

Jordaan, A M W, vrou van G J Labuschagne

Jordaan, A S, vrou van D J Laffnie

Jordaan, A S, vrou van J de Bruyn

Jordaan, A S J, vrou van M van der Merwe jr

Jordaan, C I, vrou van J van Greunen

Jordaan, E M, vrou van G Coetzer

Jordaan, E M, vrou van J H Labuschagne

Jordaan, E M, vrou van J M de Beer

Jordaan, E M C, vrou van G J L H Coetzer

Jordaan, E M K, vrou van H Potgieter

Jordaan, I C, vrou van N J Gobler

Jordaan, J M S, vrou van J L Pretorius

Jordaan, M C M, vrou van J M Hattingh

Jordaan, M M C, vrou van J J P Erasmus

Jordaan, S A, vrou van C J Labuschagne

Jordaan, S E, vrou van P W Jordaan jr

Jordaan, S G, vrou van J du Plessis

 

Joubert, A H, vrou van J N Boshof(f) sr

Joubert, A M, vrou van N van Loggerenberg

Joubert, A S, vrou van H J S van der Merwe

Joubert, A S, vrou van R H Venter

Joubert, C J, vrou van H J B Swart

Joubert, C M, vrou van J J Burger jr

Joubert, E E, vrou van A J de Jager

Joubert, G C, vrou van L J Erasmus

Joubert, H J, vrou van P C Lottering

Joubert, J C, vrou van P T van Staden

Joubert, M E, vrou van D J J Joubert (sy hertrou met B J Spies)

Joubert, M E, vrou van F Retief

Joubert, M E, vrou van W A Nel (sy hertrou met J Hogg)

Joubert, M M, vrou van A J van Tonder

Joubert, M M, vrou van J B Carelse

Joubert, M M C, vrou van J A Joubert (*1809)

Joubert, M M C, vrou van J A Joubert (*1823)

Joubert, P, eggenoot van M M Haasbroek

Joubert, S E, vrou van G J Joubert

Joubert, S E J, vrou van J D A Crafford

 

Kemp, C E, vrou van J Gregory

Kemp, E C, vrou van W H Wessels

Kemp, J F, vrou van A W J Pretorius jr

Kemp, M M, vrou van J S Boshof(f)

 

Kleinsmit, C J, vrou van A P B van Niekerk

Kleinsmit, M C, vrou van L Badenhorst sr

 

Kleyngeld, A H, vrou van F J Jooste jr

 

Kleynhans, A J, vrou van J H Serfontein

Kleynhans, M S, vrou van A J Viljoen

Kleynhans, M S M, vrou van J L Serfontein

 

Klopper, A E, vrou van W A du Plessis

Klopper, A M, vrou van J Malan sr

Klopper, A M, vrou van J A Greyling

Klopper, A M E, vrou van T F Dreyer (sy hertrou met G Engelbrecht)

Klopper, G, vrou van H Potgieter sr

Klopper, G M, vrou van W J Viljoen

Klopper, H J M C, vrou van C S de Winnaar

Klopper, H M, vrou van P C Venter

Klopper, J E, vrou van Z A S Pretorius

Klopper, J J, eggenoot van M C Venter

Klopper, J S C (wed G C van Rooyen), vrou van J C Steyn

Klopper, J S C, vrou van J G Malan

Klopper, M C, vrou van B J Fourie

Klopper, M C, vrou van C J P Jordaan

Klopper, M E, vrou van G J Swart

Klopper, M E, vrou van P du Plessis

Klopper, M E, vrou van P J de Bruyn

Klopper, M M, vrou van A J Fourie

Klopper, M M A, vrou van A A Smit

Klopper, S C, vrou van G J Rheeder

Klopper, S C, vrou van M J C Raath

 

Knoetze, E M C, vrou van S C J Vermaak

Knoetze, S S A, vrou van H P G Scheepers

Knoetze, T G C, vrou van J G Bantjes

Knoetzen, T G C, vrou van J H Oosthuizen

 

Koch, C C, vrou van F A van der Merwe

Koch, C F, vrou van J B Swart

Koch, M M, vrou van W C Coetzer

 

Kock, A M, vrou van G R van Rooyen

Kock, J, vrou van L Bothma

Kock, S E (wed I M van Rooyen), vrou van G R van Rooyen

 

Koekemoer, A S (wed C P Schutte), vrou van P J Potgieter

Koekemoer, H M, vrou van M W Pretorius

Koekemoer, J A, vrou van P H Coetzee

Koekemoer, J C, vrou van C J (Sarel) Viljoen

Koekemoer, J C, vrou van G J Naudé

Koekemoer, J C, vrou van P S Grobler/Grobbelaar

(sy hertrou met J P Zietsman en G J Naudé)

Koekemoer, N C S, vrou van N J Grobbelaar

 

Kok, A M, vrou van J van Greunen

Kok, H M, vrou van J F van der Merwe

Kok, S J A, vrou van J A (G) Maré/Maree

 

Koning, J S, vrou van J J Roos

 

Koorts, E , vrou van F J J Botes

Koorts, E M J, vrou van C Horn

 

Korf, M J, vrou van J H Smit

 

Kotze, C S, vrou van J P Pretorius sr

Kotze, J M, vrou van W Steenkamp

 

Kraay(enburg), R J, vrou van J J Bornman

Kraayenburg, J M, vrou van H J van Wyk

 

Kriek, S C, vrou van C H Badenhorst

Kriel (of Krul?), A C, vrou van B Harmse

Kriel, R C, vrou van D J de Waal

 

Kritzinger, A E, vrou van J W W Badenhorst

Kritzinger, A M F, vrou van J F S Tredoux

Kritzinger, C A, vrou van H J van den Berg

Kritzinger, P H, eggenoot van C J J Nel

 

Kroukamp, S C, vrou van A C Appelgryn

 

Krugel, A M C, vrou van C J Joubert

Krugel, E M, vrou van P G Bothma

Krugel, M M, vrou van J H van Loggerenberg

Krugel, P M, vrou van H Potgieter sr

Krugel, P M, vrou van N B Prinsloo

Krugel, S M, vrou van J W van Greunen

 

Kruger, A C M, vrou van J J Roos

Kruger, A D, vrou van W A J Fourie

Kruger, A E, vrou van H C Klopper

Kruger, A F, vrou van G J B Robbertse

Kruger, A J C, vrou van C Grobler

Kruger, A M E, vrou van P G W du Plessis

Kruger, A M M, vrou van S H Janse van Rensburg

Kruger, A S, vrou van P J S Robbertse

Kruger, C J, vrou van H J van den Berg

Kruger, C J S, vrou van D J Erasmus

Kruger, E C P, vrou van J P Prinsloo

Kruger, E M, vrou van D Koopman

Kruger, F J, vrou van J T Truter

Kruger, J C, vrou van A J Greyling

Kruger, J E, vrou van J H Viljoen

Kruger, J G, vrou van J Robbertse

Kruger, J J, vrou van C C Viljoen

Kruger, J L, vrou van H S de Beer

Kruger, J L C F, vrou van H P Potgieter jr

Kruger, kyk ook Krugel

Kruger, M C M, vrou van H Steyn

Kruger, M D, vrou van J J J Kotzé

Kruger, M E, vrou van J A Venter sr

Kruger, M M E, vrou van C J Vermaak

Kruger, M W Z, vrou van S P Erasmus

Kruger, P E, eggenoot van M M E Mynhardt

Kruger, P J S, vrou van J J Kruger

Kruger, W C, vrou van M C Pretorius

 

Kuhn, E H, vrou van J W Horn

 

La Grange, A H, vrou van J Alberts

La Grange, P H S, vrou van J J Alberts

La Grange, S I, vrou van C M Lotz

La Grange, S M, vrou van G van Emmenes

 

Laas, A E, vrou van H S van den Berg

Laas, D J, vrou van I C J Vermaak

Laas, E J, vrou van L van der Schyff

Laas, M J, vrou van W Cowie

Laas, S S, vrou van A I Odendaal

Laas, S S, vrou van J A Moolman (sy hertrou met J CD Loots en A I Odendaal)

 

Labuschagne, A C A J, vrou van P L Steenkamp

Labuschagne, A E, vrou van J van Greunen

Labuschagne, A F, vrou van J C Klopper

Labuschagne, A S D (wed Botha), vrou van C J Labuschagne

Labuschagne, C A M, vrou van C M de Beer jr

Labuschagne, C D, vrou van L M Erasmus

Labuschagne, C E, vrou van W A Nel

Labuschagne, C G, vrou van C J A Schoeman

Labuschagne, C M P, vrou van G J Labuschagne

Labuschagne, E M, vrou van J C Aucamp

Labuschagne, E M, vrou van G D Bezuidenhout

Labuschagne, G C J, vrou van P J Labuschagne

Labuschagne, G G, vrou van P W Labuschagne

Labuschagne, G G C, vrou van F L Labuschagne

Labuschagne, H D, vrou van P W Labuschagne

Labuschagne, H J, vrou van S L Combrink

Labuschagne, I P, vrou van F D Nel

Labuschagne, J, vrou van D J Neethling

Labuschagne, J D A, vrou van B W J Steenkamp

Labuschagne, J D G, vrou van C J A Schoeman

Labuschagne, M M A, vrou van P G Breed

Labuschagne, P C J A, vrou van G C Potgieter

Labuschagne, P C S, vrou van J M Robbertse

Labuschagne, S C J P, vrou van C J Labuschagne

Labuschagne, S C P, vrou van L M du Plessis

Labuschagne, S E (wed J J Jordaan), vrou van W A Labuschagne

 

Lamprecht, G E, vrou van H J Boshof(f)

 

Landman, CP, vrou van F C Scheepers

Landman, J M, vrou van J C DaveI

Landman, M, vrou van J M Scheepers

Landman, M M, vrou van C V Buchner

Landman, M M E, vrou van I J Meyer

Landman, S S, vrou van J W de Jager

 

Las, A E, vrou van J Booysen

 

Le Grange, S M (wed G van Emmenes), vrou van A H Potgieter

 

Le Roux, A E, vrou van J H van Loggerenberg

Le Roux, B E J, vrou van J P Gründlingh

Le Roux, C C M, vrou van B H Botes

Le Roux, C E M, vrou van W F Joubert sr

Le Roux, C M, vrou van F G Wolmarans

Le Roux, E A, vrou van P M Fouché

Le Roux, H S M F, vrou van J A Landman

Le Roux, M M C, vrou van W Botes

Le Roux, M S M, vrou van S J Schoeman

Le Roux, S M, vrou van A M van Aarde

 

Leonard, H C, vrou van J A du Plessis

 

Liebenberg, A M, vrou van J H du Toit

Liebenberg, C J, vrou van P van Wyk

Liebenberg, E J, vrou van W F Bezuidenhout

Liebenberg, H D, vrou van H J Erasmus

Liebenberg, M S, vrou van F J Viljoen

Liebenberg, R J (wed J M Jansen van Vuuren), vrou van J J Nienaber

Liebenberg, R J, vrou van D S Pretorius sr

Liebenberg, S C, vrou van C J Liebenberg

 

Lindeque, A C, vrou van J J Scheepers

Lindeque, A G, vrou van J M van der Merwe

Lindeque, C M, vrou van P F Strydom

Lindeque, M S (wed van A N van Huyssteen), vrou van W Botes

Lindeque, U M, vrou van R J du Preez

 

Loggerenberg, L M, vrou van N C le Roux

Lombard, A C, vrou van F E Marx

Lombard, A E, vrou van J H Potgieter

Lombard, C C, vrou van J H (Hans Dons) de Lange

Lombard, C E, vrou van A S Botes

Lombard, C J, vrou van G M Smuts

Lombard, C J S, vrou van A J S Botes

Lombard, C P, vrou van A S van Jaarsveld

Lombard, E (wed F B A Duminy), vrou van A P B van Niekerk

Lombard, E M, vrou van R B de Lange

Lombard, H C M P, vrou van M G Mynhardt

Lombard, I E, vrou van P D Bester

Lombard, J M (wed J H Engelbrecht), vrou van J J Potgieter

Lombard, M M, vrou van C J van Rooyen

Lombard, M S W (wed van A W P Meyer), vrou van T J Botha

Lombard, M S W, vrou van A W P Meyer (sy hertrou met T J Botha)

 

Loots, A E, vrou van C A (Sarel) Cilliers

Loots, J C S, vrou van J L P Pretorius

Loots, M M, vrou van C J Cilliers

Loots, S M J, vrou van P G Pretorius

 

Lotriet, kyk Lottering

 

Lotter, E S D, vrou van C J Els

Lotter, H E L, vrou van C H Z Booysen

Lotter, J C, vrou van P S Joubert

Lötter, M F F, vrou van D J C Riekert

Lotter, M S, vrou van P F Erasmus

Lotter, S M F, vrou van C J van Rooyen

Lotter, S S, vrou van C W Els

Lotter, S S, vrou van D J Opperman

 

Lottering, M J, vrou van B M Davids

 

Lotz, E M, vrou van J N Combrink

Loubscher, C G, vrou van J D Kruger

 

Lourens, M H, vrou van C H Bornman

Louw, E C A, vrou van G D Bezuidenhout

Louw, H L, vrou van C C Bothma

Louw, M J, vrou van L C van Niekerk

Louw, M W, vrou van A P Burger

 

Lubbe, E S, vrou van S W P Burger

Lubbe, H R, vrou van F F Deysel

Lubbe, J A W, vrou van A Z Visagie

Lubbe, M M E, vrou van M J J Deysel

Lubbe, voorname?, vrou van G J Swart

 

Lucas, M M, vrou van I Albach

Maartens, A C M, vrou van J A Joubert

Maartens, A S, vrou van H J Viljoen

Maartens, H M, vrou van W A Nel

Maartens, J C, vrou van H C Janse van Rensburg

 

Mahon, J J M, vrou van C P Minnaar

 

Malan, J C, vrou van W J Prinsloo

Malan, M, vrou van W H Pieterse

 

Malherbe, A S H, vrou van C S Pretorius

 

Marais, A S, vrou van D R Jacobs sr

Marais, D E, vrou van M Oosthuizen

Marais, H D M, vrou van J J Rabie

Marais, H J, vrou van B P van den Berg

Marais, H J, vrou van J C Pretorius

Marais, H J J, vrou van H W Wessels

Marais, L J, vrou van S J L Marais

Marais, M A P, vrou van J du Plooy

Marais, M L, vrou van J H Griesel

Marais, M M, vrou van J P Jacobs

Marais, M M, vrou van W Botes

Marais, M P, vrou van P H Zietsman

Marais, S J, vrou van A A Cilliers

Maré, A C (wed E W Walker), vrou van P A Minnaar

Maré, A M, vrou van C S Pretorius

Maré, A M, vrou van D S Pretorius

Maré, A M, vrou van J Hansmeyer

Maré, C P, vrou van R J Minnaar

Maré, C R, vrou van M M J Bronkhorst

Maré, E J, vrou van W J Grobler

Maré, H M M (of Maree), vrou van J H C Havemann

Maree, A M, vrou van F A Grobler

Maree, C M, vrou van M J Bornman

Maree, E C, vrou van P R Botha

Maree, kyk ook Maré

Maree, M C E, vrou van J Jooste

Maree, S S (Maré), vrou van F M Labuschagne

 

Maritz, A M, vrou van M H Wessels

Maritz, C M, vrou van J C Broodryk

Maritz, C M, vrou van W J Smi(d)t

Maritz, D S S (Debora), vrou van C Botha

Maritz, E J, vrou van L Bothma

Maritz, J S, eggenoot van C J J Nel

Maritz, M E, vrou van G C van Schalkwyk

Maritz, M E, vrou van I P van Rooyen

Maritz, M E, vrou van P J de Waal

Maritz, M M (wed F Retief), vrou van W S Pretorius

Maritz, M M, vrou van C J A Scheepers

Maritz, M M, vrou van F Retief

Maritz, M S, vrou van I C Meyer

Maritz, M S, vrou van J J Kritzinger

Maritz, S, eggenoot van M E Oosthuizen

Maritz, S C, vrou van E Smit

 

Martens, A M, vrou van J D Stroh

 

Marx, C J, vrou van P J Marx

Marx, M C T, vrou van C C Viljoen

Marx, S C, vrou van L G Janse van Vuuren

Marx, S J, vrou van T Snyman

Marx, S M, vrou van M G T Ferreira

 

Matthys, A H T, vrou van A J (Bart) Viljoen

 

Meintjes, B J, vrou van E J Engelbrecht

Meintjes, C S, vrou van J F Engelbrecht

Meintjes, E J, vrou van W A de Meyer

Meintjes, J E, vrou van J W de Meyer

Meintjes, J E, vrou van P P van den Berg

 

Messer, M C, vrou van J W Viljoen

 

Meyer, A C de, vrou van J W Meintjes

Meyer, A C, vrou van J C J Froneman

Meyer, A D, vrou van J L Pretorius

Meyer, A D, vrou van L J Erasmus jr

Meyer, A J, vrou van K P Landman

Meyer, A M, vrou van F L Labuschagne

Meyer, A M, vrou van J L Marais

Meyer, B C de, vrou van A J Meintjes

Meyer, C C, vrou van D T de Waal

Meyer, C J (wed M H Marais), vrou van J C Greyling

Meyer, C J, vrou van M H Marais jr (sy hertrou met J C Greyling)

Meyer, E E A (wed B G Marais), vrou van J A Rudolph jr

Meyer, E J, vrou van C J Erasmus

Meyer, G, vrou van P R Erasmus

Meyer, H C, vrou van J F Janse van Rensburg

Meyer, H M, vrou van J H Breytenbach

Meyer, J D, vrou van L Badenhorst sr

Meyer, J D E, vrou van A C Greyling (sy hertrou met L Badenhorst)

Meyer, J H, vrou van J G Mocke

Meyer, J H, vrou van P J Gobler

Meyer, J H J, vrou van F A Pieterse

Meyer, J M E, vrou van J F Retief

Meyer, M A S, vrou van S van Breda

Meyer, M C, vrou van C J Vermaak

Meyer, M C, vrou van H L Zietsman

Meyer, M J, vrou van T Potgieter

Meyer, M M F, vrou van C J van Rooyen

Meyer, M P, vrou van M H Marais sr

Meyer, M S, vrou van J W W Wessels

Meyer, R C, vrou van J C Espag

Meyer, RM J, vrou van P M Bester

Meyer, R W P, vrou van G J H J van der Merwe

Meyer, S C, vrou van F J de Jager

Meyer, S J, vrou van D B P Fourie

Meyer, S S, vrou van C J F Maritz

Meyer, S S, vrou van C M Meyer

Meyer, S S, vrou van H A Labuschagne (sy hertrou met C J van Staden)

 

Mienie, A, vrou van R J Loubser

Mienie, A M, vrou van J R Nagel